fbpx

Läromedel 4–6

Historia 4–6

Ett modernt läromedel som hjälper eleverna att utveckla sitt his­torie­­medvetande och sina kunskaper i historieämnet.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Historia 4–6

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för historia 4–6 (Lgr22) och behandlar alla arbetsområden: kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500, maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800, samt folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900.

Boken är indelad i epoker som sträcker sig från vikingatiden, via medeltiden, Östersjöriket och frihetstiden fram till sekelskiftet 1900. Olika typer av källor presenteras liksom ett flertal exempel på historiebruk. Eleverna får hjälp att tillägna sig en historisk referensram för att lättare kunna förstå vad som händer och se samband i nutiden.

Innehåll Historia 4-6

Kapitel

Historia 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Vad är historia
 • Vinkingatiden
 • Medeltiden
 • Den nya tiden
 • Östersjöriket
 • Frihetstid och maktkamp
 • Början till demokrati

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Boken speglar det digitala läromedlet som är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Anders Hansson, Birgitta Melén och Per Söderberg

Läromedelsutvecklare: Tobias Andersson

Redaktör: Per Söderberg

Bildredaktörer: Martina Eriksson och Per Söderberg

Illustratör: Elin Jonsson

Kartor: Erik Nylund

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.