fbpx

Läromedel 7–9

Historia 7–9

Ett läromedel som ger eleverna nycklarna till det historiska sammanhanget och det historiska medvetande som behövs för att kunna använda och lära av sin historia.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Historia 7–9

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för historia 7-9 (Lgr22). I nio rikt illustrerade kapitel behandlas kursplanens övergripande arbetsområden: framväxten av civilisationer och industrisamhällen, imperialism och världskrig samt demokratisering och ökad globalisering.

Läromedlet ger en historisk referensram och en kronologisk överblick av händelser och skeenden; från framväxten av de första högkulturerna till kriget i Ukraina. Boken klargör också på ett levande sätt historiska begrepp och samband. Genom att beskriva den vanliga människan i historien förstår vi att alla är med och bygger vår historia.

Innehåll Historia 7–9

Kapitel

Historia 7–9 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Vad är historia
 • Forna riken
 • Antiken
 • Europa i en ny tid
 • Ett nytt samhälle tar form
 • Sverige efter stormaktstiden
 • Världskrigens tid
 • Internationella konflikter från 1945 till i dag
 • Människan och samhället

Läromedlet innehåller:

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Tidslinjer och tabeller
 • Berättande kartor
 • Bilder och illustrationer
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Boken speglar det digitala läromedlet som är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Johan Eriksson, Anders Hansson, Björn Höglund och Mats Molund

Läromedelsutvecklare: Frans af Schmidt

Redaktör: Per Söderberg

Bildredaktör: Martina Eriksson

Illustratör: Erik Nylund

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.