fbpx

Läromedel 4–6

Kemi 4–6

Ett modernt läromedel som ger eleven möjlighet att upptäcka kemin i sin omvärld.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Kemi 4–6

Läromedlet täcker det centrala innehållet i kursplanen för kemi 4–6 (Lgr22). Boken innehåller kapitlen Kemins grunder, Kemin omkring dig, Ämnen, material och egenskaper, Naturen, Människan och miljön samt Kemiska undersökningar. Syftet är att väcka intresse för kemi som ämne genom vardagliga exempel och kopplingar till viktiga samhällsföreteelser.

Boken ger eleven grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller, förmåga att använda kunskaperna med ett källkritiskt förhållningssätt samt förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Innehåll Kemi 4-6

Kapitel

Kemi 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Kemins grunder
 • Kemin omkring dig 
 • Ämnen, material och egenskaper
 • Naturen 
 • Människan och miljön
 • Kemiska undersökningar
 • Fler resurser

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Rikard Ask, Peter Lindström och Olof Ollerstam

Läromedelsutvecklare: Jesper Sörensson

Redaktör: Olof Ollerstam

Bildredaktör: Martina Eriksson

Illustratör: Elin Jonsson

Infografik: Erik Nylund och Olof Ollerstam

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.