fbpx

Läromedel 4–6

Religionskunskap 4–6

Låt eleverna utveckla sin förmåga att förstå och förklara hur religion och livsåskådningar påverkar samhället, historiskt och i dag.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Religion 4–6

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för religionskunskap 4-6 (Lgr22) och behandlar alla arbetsområden: religion och andra livsåskådningar, religion och samhälle samt etik och livsfrågor. Boken tar upp de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism, med tonvikt på de så kallade abrahamitiska religionerna.

Eleverna presenteras även för begrepp som etik, moral och identitet och ges en förståelse för vilken roll religion spelar i samhället.

Innehåll Religionskunskap 4-6

Kapitel

Religionskunskap 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Religion och livsåskådning
 • Religions i Sverige
 • Judendom
 • Kristendom
 • Islam
 • Hinduism och buddhism
 • Etik
 • Identitet och livsfrågor

Läromedlet innehåller:

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Berättande kartor
 • Bilder och illustrationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarmaterial
 • Pedagogiska teckningar
 • Skrivuppgifter
 • Tolkningsuppgifter
 • Övningar och exempel

Stöd och fördjupning

Det digitala läromedlet speglar boken. Det är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Johan Eriksson och Frans af Schmidt

Läromedelsutvecklare: Tobias Andersson

Redaktör: Anders Hansson

Bildredaktör: Martina Eriksson

Illustratör: Elin Jonsson

Infografik: Erik Nylund

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner. Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.