fbpx

Läromedel 7–9

Samhällskunskap 7–9

Ett läromedel där eleverna får upptäcka världen och placera sin kunskap om samhället i samtida sammanhang.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Samhällskunskap 7–9

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för samhällskunskap 7-9 (Lgr22). Kursplanens övergripande arbetsområden behandlas i åtta rikt illustrerade kapitel: Sverige och du, Demokrati, Beslutsfattande och politiska idéer, Samhällsresurser och fördelning, Rättigheter och rättsskipning, Massmedier, Internationell politik och EU.

Utöver grundmaterialet innehåller boken ett antal fördjupningar på varierande teman, till exempel Aktivism, Kränkande begrepp och Fejkade nyheter. Bokens tydliga upplägg ger eleverna överblick och goda förutsättningar att själva bli förtrogna med hur samhället fungerar.

Innehåll Samhällskunskap 7–9

Kapitel

Samhällskunskap 7–9 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Sverige och du
 • Demokrati
 • Beslutsfattande och politiska idéer
 • Samhällsresurser och fördelning
 • Rättigheter och rättskipning
 • Massmedier
 • Internationell politik
 • EU

Läromedlet innehåller:

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Tidslinjer och tabeller
 • Berättande kartor
 • Pedagogiska teckningar och illustrationer

Stöd och fördjupning

Boken speglar det digitala läromedlet som är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Johan Eriksson, Frank Lundberg och Lars Olsson

Läromedelsutvecklare: Frans af Schmidt

Redaktör: Tobias Andersson

Bildredaktör: Martina Eriksson

Illustratörer: Erik Nylund

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.