fbpx

Läromedel 4–6

Teknik 4–6

Ett läromedel som bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, naturvetenskapligt tankesätt och ämnesövergripande arbete.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Teknik 4–6

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för teknik 4-6 (Lgr22). Ett modernt läromedel som låter dina elever upptäcka teknikens under. Boken ger eleverna inblick i såväl de stora som de mindre frågeställningarna om världen. Läromedlet bidrar också till insikt i de otaliga fenomen där teknik är central, förklarar större tekniksammanhang, fördjupar kunskaper och bidrar till en förståelse för teknikämnet.

Med NE Teknik 4-6 kan du väcka elevernas nyfikenhet kring tekniska lösningar och teknikens betydelse för samhällsutvecklingen.

Innehåll Teknik 4-6

Kapitel

Teknik 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Tekniska lösningar
 • Hållbara konstruktioner
 • Små och stora tekniska system
 • Energi och elektronik
 • Datorer och programmering

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Det digitala läromedlet speglar boken. Det är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Johan Warell, Rikard Ask och Peter Lindström

Läromedelsutvecklare: Jesper Sörensson

Redaktör: Johan Warell

Bildredaktörer: Martina Eriksson och Johan Warell

Illustratör: Elin Jonsson

Infografik: Erik Nylund

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.