fbpx

Läromedel 7–9

Teknik 7–9

Ger eleven kunskaper om begrepp och förklaringsmodeller kring tekniska apparater och arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Teknik 7–9

Läromedlet täcker det centrala innehållet i kursplanen för teknik 7-9 (Lgr22). Boken innehåller kapitlen: Vad är teknik?, Teknikutveckling, Mekanismer och tekniska lösningar, Material, Elektricitet och elektronik, Energiteknik, Infrastruktur, Styrning och reglering, Programmering och digitalisering, Vår tekniska historia och Vår tekniska framtid.

Syftet är att väcka intresse för teknik genom vardagliga exempel och kopplingar till viktiga samhällsföreteelser.

Innehåll Teknik 7–9

Kapitel

Teknik 7–9 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Vad är teknik?
 • Teknikutveckling
 • Mekanismer och teknisk lösningar
 • Material
 • Elektricitet och elektronik
 • Energiteknik
 • Infrastruktur
 • Styrning och reglering
 • Programmering och digitalisering
 • Tekniken och samhället
 • Vår tekniska historia
 • Vår tekniska framtid

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Boken speglar det digitala läromedlet som är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Johnny Häger, Peter Lindström och Johan Warell

Läromedelsutvecklare: Jesper Sörensson

Redaktör: Johan Warell

Bildredaktörer: Martina Eriksson och Låtta Skogh

Illustratörer: Erik Nylund och Jens Klevje

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.