Inspireras tillsammans med oss!

Är du nyfiken på hur du kan använda digitala läromedel i din undervisning? Oavsett om du redan i dag använder NE:s digitala läromedel eller inte finns det något för dig. Anmäl dig till ett webbinarium och få reda på mer. Självklart kostar det ingenting för dig att delta.
Vi ses!

Oktober

12/10 Upptäck läromedel från NE (7–9)

Lär dig mer om vad läromedel från NE kan göra för din undervisning. Under webbinariet får du som är nyfiken på läromedlen en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter för dig och dina elever.
Läs mer och anmäl dig här

12/10 Undervisning med digitala läromedel i SO (åk 1–3)

Träffa Frans af Schmidt, ansvarig läromedelsutvecklare, som visar hur du kan använda digitala läromedel när du undervisar i samhällskunskap. Frans går även igenom nyheter, förbättringar och kommande förändringar i kursplanen och hur läromedlen stöttar det.
Läs mer och anmäl dig här

14/10 Gästspel: Framgångsrecept för ämnesövergripande samarbete

Träffa Kristina Bergsten, naturkunskapslärare, och Kristoffer Petersson Karlberg, samhällskunskapslärare, som tagit fram ett framgångsrecept på hur man kan arbeta ämnesövergripande i skolan. Tillsammans skapade de en ny kurs, ”En hållbar framtid”, som täcker båda ämnenas centrala innehåll. Med dig får du tips på hur du och dina kollegor kan samarbeta ämnesövergripande med ett tema och hur man kan skapa engagemang i klassrummet.
Läs mer och anmäl dig här

19/10 Stöd för ett elevanpassat lärande

Vi går igenom hur du kan göra kunskap tillgänglig för fler elever genom att anpassa innehållet i NE:s läromedel efter elevernas individuella inlärning. Du guidas genom NE:s centrala stödfunktioner och med dig får du tips och inspiration för dig som undervisar elever med läs-, skriv- och språksvårigheter.
Läs mer och anmäl dig här

19/10 Så använder du Soundtrap och Musik 7–9 i din undervisning

Funderar du på hur du kan utveckla din undervisning i musik? Då är det här webbinariet för dig! Du får en introduktion till hur du som musiklärare praktiskt kan arbeta med Soundtrap och läromedlet Musik 7–9. Tips på olika lektionsupplägg, aktiviteter och uppgifter för eleverna.
Läs mer och anmäl dig här

20/10 Kom igång med kunskapstjänster

Få tips och inspiration om hur du kommer igång och använder dina kunskapstjänster i din undervisning. Vi går igenom finesserna för varje kunskapstjänst och ger exempel på hur du kan använda film i din undervisning med NE Play, hur du förklarar globala sammanhang med Världens länder och vilka möjligheter du har med Juniorapparna, bland mycket annat.
Läs mer och anmäl dig här

20/10 Undervisning med digitala läromedel i SVA

Träffa Anna Nyman som är ansvarig läromedelsutvecklare för svenska som andraspråk på NE. Anna går igenom bland annat hur NE:s SVA är tydligt uppbyggt efter kursplanen. Du får bekanta dig med de nya läromedlen i SVA från årskurs 4–9 och får tips och inspiration att ta med dig in i klassrummet för dig som undervisar flerspråkiga elever i svenska.
Läs mer och anmäl dig här

20/10 Undervisning med digitalt läromedel i historia (gy)

Träffa Frans af Schmidt, ansvarig läromedelsutvecklare, som visar hur du kan använda digitala läromedel när du undervisar i historia. Frans går även igenom nyheter, förbättringar och kommande förändringar i kursplanen och hur läromedlen stöttar det.
Läs mer och anmäl dig här

21/10 Kom igång med dina digitala läromedel (åk 4–9)

Få tips och inspiration om hur du kommer igång och använder dina läromedel fullt ut i din undervisning. Vi går igenom funktionerna, visar hur du kan skräddarsy dina kursupplägg och hur du får full överblick över upplägg och varje elevs resultat.
Läs mer och anmäl dig här

25/10 Gästspel: Framgångsrecept för ämnesövergripande samarbete

Träffa Kristina Bergsten, naturkunskapslärare, och Kristoffer Petersson Karlberg, samhällskunskapslärare, som tagit fram ett framgångsrecept på hur man kan arbeta ämnesövergripande i skolan. Tillsammans skapade de en ny kurs, ”En hållbar framtid”, som täcker båda ämnenas centrala innehåll. Med dig får du tips på hur du och dina kollegor kan samarbeta ämnesövergripande med ett tema och hur man kan skapa engagemang i klassrummet.
Läs mer och anmäl dig här

26/10 Upptäck läromedel från NE (åk F-3)

Lär dig mer om vad läromedel från NE kan göra för din undervisning. Under webbinariet får du som är nyfiken på läromedlen en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter för dig och dina elever.
Läs mer och anmäl dig här

26/10 Undervisning med digitalt läromedel i musik

Under vårterminen lanserade NE läromedlet Musik 7–9, ett av de första i sitt slag. Träffa läromedelsutvecklare Frans af Schmidt som guidar dig igenom det nya läromedlet. Du får tips och inspiration att ta med dig direkt in i klassrummet.
Läs mer och anmäl dig här

27/10 Undervisning med digitala läromedel i bild

Få en genomgång av NE:s två läromedel i ämnet bild. Du får tips om hur du kan arbeta med läromedlet och dess innehåll, till exempel med fokus på bildanalys och kunskaper om rättigheter och skyldigheter vid användning av bilder och mycket mer.
Läs mer och anmäl dig här

27/10 Undervisning med digitalt läromedel i religionskunskap (åk 7–9)

Träffa Frans af Schmidt, ansvarig läromedelsutvecklare, som visar hur du kan använda digitala läromedel när du undervisar i religionskunskap. Frans går även igenom nyheter, förbättringar och kommande förändringar i kursplanen och hur läromedlen stöttar det.
Läs mer och anmäl dig här

November

8/11 Undervisning med digitala läromedel i matematik (åk F–3)

Är du nyfiken på hur du kan använda NE:s digitala läromedel när du undervisar i matematik? Jesper Sörensson berättar om läromedlen i matematik och hur du kan använda dem i ditt klassrum. Du får bekanta dig med läromedlens upplägg, funktionalitet och pedagogiska möjligheter samt hur du anpassar läromedlet efter din undervisning och elevernas individuella behov.
Läs mer och anmäl dig här

9/11 Så använder du Världens klimat i din undervisning

Få tips och inspiration om hur du kommer igång och använder Världens klimat i din undervisning. Vi visar innehållet i tjänstens fem teman och ger exempel på hur du kan använda diagram, animationer och filmer för att berätta om klimatet under jordens historia och de processer som påverkar klimatet i dag.
Läs mer och anmäl dig här

9/11 Kom igång med dina läromedel (gy)

Få tips och inspiration om hur du kommer igång och använder dina läromedel fullt ut i din undervisning. Vi går igenom funktionerna, visar hur du kan skräddarsy dina kursupplägg och hur du får full överblick över upplägg och varje elevs resultat.
Läs mer och anmäl dig här

10/11 Undervisning med digitala läromedel i NO (åk 4-6)

Är du nyfiken på hur du kan använda NE:s digitala läromedel när du undervisar i naturvetenskapliga ämnen? Jesper Sörensson berättar om NE:s digitala läromedel i naturvetenskapliga ämnen och hur du kan använda dem i ditt klassrum. Du får bekanta dig med läromedlens upplägg, funktionalitet och pedagogiska möjligheter samt hur du anpassar läromedlet efter din undervisning och elevernas individuella behov.
Läs mer och anmäl dig här

10/11 Undervisning med digitalt läromedel i geografi (åk 7–9)

Träffa Frans af Schmidt, ansvarig läromedelsutvecklare, som visar hur du kan använda digitala läromedel när du undervisar i geografi. Frans går även igenom nyheter, förbättringar och kommande förändringar i kursplanen och hur läromedlen stöttar det.
Läs mer och anmäl dig här

11/11 Undervisning med digitala läromedel i matematik och fysik (gy)

Är du nyfiken på hur du kan använda NE:s digitala läromedel när du undervisar i matematik? Jesper Sörensson berättar om läromedlen i matematik och hur du kan använda dem i ditt klassrum. Du får bekanta dig med läromedlens upplägg, funktionalitet och pedagogiska möjligheter samt hur du anpassar läromedlet efter din undervisning och elevernas individuella behov.
Läs mer och anmäl dig här

11/11 Upptäck läromedel från NE (åk 4–6)

Lär dig mer om vad läromedel från NE kan göra för din undervisning. Under webbinariet får du som är nyfiken på läromedlen en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter för dig och dina elever.
Läs mer och anmäl dig här

16/11 Kom igång med dina kunskapstjänster

Få tips och inspiration om hur du kommer igång och använder dina kunskapstjänster i din undervisning. Vi går igenom finesserna för varje kunskapstjänst och ger exempel på hur du kan använda film i din undervisning med NE Play, hur du förklarar globala sammanhang med Världens länder och vilka möjligheter du har med Juniorapparna, bland mycket annat.
Läs mer och anmäl dig här

16/11 Undervisning med digitalt läromedel religionskunskap 1 (gy)

Träffa Frans af Schmidt, ansvarig läromedelsutvecklare, som visar hur du kan använda digitala läromedel när du undervisar i religionskunskap. Frans går även igenom nyheter, förbättringar och kommande förändringar i kursplanen och hur läromedlen stöttar det.
Läs mer och anmäl dig här

17/11 Upptäck läromedel från NE (åk 7–9)

Lär dig mer om vad läromedel från NE kan göra för din undervisning. Under webbinariet får du som är nyfiken på läromedlen en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter för dig och dina elever.
Läs mer och anmäl dig här

17/11 Undervisning med digitala läromedel i NO (gy)

Är du nyfiken på hur du kan använda NE:s digitala läromedel när du undervisar i naturvetenskapliga ämnen? Jesper Sörensson berättar om NE:s digitala läromedel i naturvetenskapliga ämnen och hur du kan använda dem i ditt klassrum. Du får bekanta dig med läromedlens upplägg, funktionalitet och pedagogiska möjligheter samt hur du anpassar läromedlet efter din undervisning och elevernas individuella behov.
Läs mer och anmäl dig här

18/11 Undervisning med digitala läromedel i idrott och hälsa

Få tips och inspiration om hur du kan använda NE:s läromedel Idrott och hälsa 4–6 samt Idrott och hälsa 7–9 i din undervisning för elever i grundskolan. Under webbinariet går vi igenom bland annat läromedlens upplägg, funktioner och ger konkreta, säsongsbetonade exempel för din undervisning.
Läs mer och anmäl dig här

18/11 Undervisning med digitalt läromedel i hem- och konsumentkunskap (åk 1–6)

Träffa redaktören Olof Ollerstam som guidar dig genom NE:s läromedel i hem- och konsumentkunskap. Med dig får du tips om lektionsupplägg och hur klassen kan arbeta i köket med läromedlen.
Läs mer och anmäl dig här

30/11 Upptäck läromedel från NE (åk F-3)

Lär dig mer om vad läromedel från NE kan göra för din undervisning. Under webbinariet får du som är nyfiken på läromedlen en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter för dig och dina elever.
Läs mer och anmäl dig här

December

1/12 Undervisning med digitala läromedel i matematik (åk 4-6)

Är du nyfiken på hur du kan använda NE:s digitala läromedel när du undervisar i matematik? Jesper Sörensson berättar om läromedlen i matematik och hur du kan använda dem i ditt klassrum. Du får bekanta dig med läromedlens upplägg, funktionalitet och pedagogiska möjligheter samt hur du anpassar läromedlet efter din undervisning och elevernas individuella behov.
Läs mer och anmäl dig här

2/12 Stöd för ett elevanpassat lärande

Vi går igenom hur du kan göra kunskap tillgänglig för fler elever genom att anpassa innehållet i NE:s läromedel efter elevernas individuella inlärning. Du guidas genom NE:s centrala stödfunktioner och med dig får du tips och inspiration för dig som undervisar elever med läs-, skriv- och språksvårigheter.
Läs mer och anmäl dig här

7/12 Upptäck läromedel från NE (åk 4–6)

Lär dig mer om vad läromedel från NE kan göra för din undervisning. Under webbinariet får du som är nyfiken på läromedlen en tydlig genomgång av upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter för dig och dina elever.
Läs mer och anmäl dig här

8/12 Undervisning med digitalt läromedel i NO (åk 1–3)

Är du nyfiken på hur du kan använda NE:s digitala läromedel när du undervisar i naturvetenskapliga ämnen? Jesper Sörensson berättar om NE:s digitala läromedel i naturvetenskapliga ämnen och hur du kan använda dem i ditt klassrum. Du får bekanta dig med läromedlens upplägg, funktionalitet och pedagogiska möjligheter samt hur du anpassar läromedlet efter din undervisning och elevernas individuella behov.
Läs mer och anmäl dig här

9/12 Undervisning med digitala läromedel i SO (åk 4–6)

Träffa Frans af Schmidt, ansvarig läromedelsutvecklare, som visar hur du kan använda digitala läromedel när du undervisar i samhällskunskap. Frans går även igenom nyheter, förbättringar och kommande förändringar i kursplanen och hur läromedlen stöttar det.
Läs mer och anmäl dig här

Hittar du inget datum som passar dig?

Boka istället en webbvisning med en av våra kundansvariga. Du får då en skräddarsydd visning som passar just dig eller din skola.