fbpx

Inspelat

Språk

åk F–3

åk 4–6

åk 7–9

Undervisning med digitala läromedel i svenska

Få en inblick i hur du genom att använda NE:s läromedel i svenska kan sätta elevernas kunskaper i ett större sammanhang och skapa en varierad undervisning.

Anmäl dig
  • Årskurs: F–9

  • Till för: Lärare och Specialpedagog

  • Årskurs:

    F–9

  • Till för:

    Lärare och Specialpedagog

Undervisning med digitala läromedel i svenska

Träffa Helene Ahlberg som är ansvarig läromedelsutvecklare i svenska. Helene går bland annat igenom strukturen på läromedlet och hur du kan arbeta med det som ett öppet material för att planera din undervisning utifrån elevernas behov.

Under webbinariet lär du dig mer om hur du kan integrera NE:s kunskapstjänster i det löpande arbetet med läromedlet. Du får konkreta exempel på hur du kan planera undervisningen utifrån teman och arbeta ämnesövergripande. På så sätt får du en inblick i hur du genom att använda NE:s läromedel i svenska kan sätta elevernas kunskaper i ett större sammanhang och skapa en varierad undervisning.