Undervisning med digitala läromedel i engelska

 

Vad?
Träffa Helene Ahlberg som är ansvarig läromedelsutvecklare i engelska. Under webbinariet lär du dig mer om hur du kan integrera NE:s kunskapstjänster i det löpande arbetet med läromedlet.

Du får konkreta exempel på hur du kan planera undervisningen utifrån teman och arbeta ämnesövergripande. På så sätt får du en inblick i hur du genom att använda NE:s läromedel i engelska kan sätta elevernas kunskaper i ett större sammanhang och skapa en varierad undervisning. Helene går även igenom strukturen på läromedlet och hur du kan arbeta med det som ett öppet material för att planera din undervisning utifrån elevernas behov.

För vem?
Webbinariet vänder sig till dig som är lärare och specialpedagog.

Var?
Länk till webbinariet skickas till dig i ett separat mejl.

Tidsåtgång?
Webbinariet tar 30 minuter.