Junior

I Junior har vi samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner våra appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11.

En sida som väcker nyfikenhet och lust att lära

Alla träffar i Junior är målgruppsanpassade. Träfflistan är utformad för att det ska vara lätt att hitta rätt bland artiklar, bilder och program.

Appar – ett lekfullt sätt att lära

Med färg, form och interaktivitet väcks barnens nyfikenhet och intresse. Våra appar hjälper barn i de lägre åldrarna att på ett lustfyllt och lekfullt sätt lära sig räkna, skriva och läsa utifrån sin nivå. I apparna kan man också pussla, sortera och berätta genom fritt skapande. Apparna, som är utvecklade för iOS, är anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11.

Apparna är speciellt framtagna i utbildningssyfte för barn i förskolan respektive F–3. De kan användas av alla skolor som har tillgång till Junior. Du loggar in i appen med ditt personliga konto som du skapar när du är inloggad på NE.se på skolans nätverk. På Junior hittar du som pedagog mer information om hur du kan ladda ner apparna.

Pussla (Förskola)

Appen innehåller såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig. I bildpusslet lägger barnen pussel med hjälp av fyra eller fler bitar. På så sätt tränar barnen sin perceptuella förmåga på ett lekfullt sätt.


Sortera och räkna (Förskola)

Sortera och räkna väcker barns grundläggande intresse för matematik och består av två delar. I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig räkna antal med hjälp av olika visuella representationsformer.


Berätta (Förskola, F–3)

Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. Hela klassen kan jobba ämnesöverskridande och eleverna får fullt utlopp för sin påhittighet och fantasi. Eleverna står för berättelserna och Berätta ger dem verktyget att visa upp dem.


Räkna (F–3)

Eleverna övar och utmanar sig själva i de fyra räknesätten samt en introducerande del kring tal. Inom varje avsnitt finns flera svårighetsnivåer och uppgifterna är slumpmässigt valda så att alla omgångar ser olika ut. Uppgifterna presenteras med hjälp av flera representationsformer för att tillgodose barns olika sätt att ta sig an matematiken. Läraren får återkoppling på elevens arbete genom en egen sida i appen.


Stava (F–3)

Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en äventyrsdel. En bild visar ordet samtidigt som ordet läses upp. Sedan ska eleverna dra och placera bokstäverna i rätt ordning. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig igen. I äventyrsdelen utmanar eleven sig själv att lösa slumpvisa uppgifter med stigande svårighetsgrad.


Författa (F–3)

Låt elevernas fantasi och skrivlust få fritt spelrum med Författa. Eleven kan skapa ett eget bibliotek med olika dokument för berättelser, uppsatser, dikter, historier och sagor. Texterna kan enkelt delas med andra och skrivas ut direkt från appen. Funktioner som bokstavsljud, uppläsning och rättstavning hjälper till i läs- och skrivinlärningen och underlättar för alla elever.

Författa ersätter vår tidigare app Skriva.


Spelling (F–3)

I den helt engelskspråkiga appen Spelling tränar elever som kan engelska stavning genom att pussla ihop bokstäver till ord. En bild visar ordet samtidigt som det läses upp. Varje bokstav läses upp och när ordet är klart får eleven hela ordet uppläst för sig igen. Eleven kan också ge sig ut på stavningsäventyr för att testa sina nyvunna kunskaper.


Är du intresserad av Junior?