kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål. Jämför kulkvarn, hammarkvarn, valskvarn, pinnkvarn och kolloidkvarn. Se även kvarnindustri.

Nedan begränsas beskrivningen till förmalning (malning) av siktat vetemjöl. Förmalning av råg respektive korn sker i princip på samma sätt.

Den spannmål som tas emot vid kvarnen vägs, kvalitetskontrolleras, grovrensas och, om vattenhalten är för hög, torkas,

(64 av 453 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

En gammal och enkel malningsanordning är gnidstenen, avbildad bl.a. i egyptisk konst, bestående av en liggande understen och en rörlig översten. Kanske lika gammal är morteln, som har vid användning utanför Europa och ännu används hos oss som kryddkvarn.

Avgörande för utvecklingen av malningen blev uppfinningen av den roterande kvarnen med två stenar, vilken kunde drivas av både människor och djur. En cirkelformad ”löpare” med insläpp för säden är upphängd på en fast ”liggare”, och mellan dem krossas säden.

Både

(80 av 749 ord)

Medverkande

  • Sven B. Ek
  • Urban Girhammar

Litteraturanvisning

Sven B. Ek, Väderkvarnar och vattenmöllor (1962);
J.C. Notebaart, Windmühlen: Der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung (1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kvarn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvarn