SVA – Eget läromedel för eget ämne

Nu lanserar NE läromedel i svenska som andraspråk (SVA) för både mellan- och högstadiet. Ett helt fristående läromedel för ett ämne som över etthundratusen elever läser, men där skillnaderna i förutsättningar varierar stort. Där kan rätt läromedel göra stor skillnad.

Läromedel i SVA

Det är inte sällan som svenska och SVA-undervisning blandas i klassrummet. Något som kan vara en utmaning för såväl lärare som elever. Kan ett SVA-läromedel förbättra förutsättningarna? Ja, det tror i alla fall Jessica Dittmar, läromedelsutvecklare på NE, specialpedagog och en av författarna till de nya läromedlen SVA 4–6 och 7, 8 & 9

Självständigt läromedel för ett självständigt ämne

Jessica Dittmar
Jessica Dittmar, Läromedelsutvecklare på NE

Att en ensam lärare simultant undervisar i både svenska och SVA är inte helt ovanligt. Och även om läroplanerna är ganska lika varandra är det två separata ämnen som ska behandlas därefter.

– SVA är ett eget ämne, inte ”svenska med lite anpassningar”, säger Jessica Dittmar. Elever som läser SVA har behov som ställer krav på både läraren och läromedlet. Det här läromedlet möter de behoven och är skapat för att användas enskilt och specifikt för SVA.

Men läromedlet är också upplagt så att det ska fungera att använda just i kombinerad SVA-/svenskundervisning.

– Som lärare kan du till exempel ha svenska som grund men välja andra SVA-anpassade texter med samma budskap till de elever som behöver det. Skillnaden med läromedlet i SVA är att det alltid är lättlästa texter där även många är inlästa. Du kan alltså arbeta med samma saker men med anpassningar som fungerar för SVA-eleverna. Det är också enkelt att växla mellan svenska och SVA-läromedlen för de elever som ligger i gränslandet mellan de båda ämnena.

Bättre struktur, mallar och instruktioner

Förutom lättlästa och anpassade texter möts eleverna som använder det nya läromedlet av ett innehåll som i ännu större utsträckning än ett vanligt digitalt läromedel fokuserar på bilder, ljud och filmer som stöd. Strukturen är också tydligare och instruktionerna för övningar likaså.
– Fler aktiverade sinnen ska öka både förståelse och möjlighet till träning. Som SVA-elev behöver man ju ofta extra tips och knep, och träning på det kan vara uttal, stavning eller stöd med att formulera texter. Då ska det finnas mallar med ”så här kan du göra” och ”tänk på det här.” Som elev ska du veta vad du förväntas göra och hur du ska göra det. Vi fokuserar också mer på grammatiska moment jämfört med vad man kanske gör i svenskundervisningen.

Bättre förutsättningar för läraren

Oavsett om man är ensam lärare som rattar både svenska och SVA eller om man är är två som delar på det tror Jessica att läromedlet ska underlätta undervisningen.
– Det är en ganska stor skillnad på SVA och svenska. Vill man verkligen följa SVA-läroplanen underlättar det om man har ett läromedel som också gör det.
Vi har försökt möta alla de olika och speciella behov som en SVA-lärare har. Man ska komma ihåg att SVA faktiskt inte bara handlar om elever som har svenska som andraspråk. Det finns många SVA-elever som har svenska som modersmål men där funktionsvariationer gör att det finns behov av ett läromedel av det här slaget, avslutar Jessica.

Är du intresserad av SVA eller av någon annan av de stödfunktioner som finns i digitala läromedel från NE? Anmäl dig till något av vårens webbinarier för att ta reda på mer.

Boka webbinarium