fbpx

Digitala ordböcker

Innehållsrika och tillförlitliga ordböcker från Sveriges största ordboksutgivare.

Svenska ordböcker

Svensk ordbok

• Förklarar vad orden betyder.
• En vidareutveckling av NE:s svenska ordbok.
• Utarbetad av erfarna lexikografer.
• Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
• Uppgifter om stavning, ordklass, böjning och uttal.
• Exempel på hur orden används och bildar sammansättningar.
• Anger när ett ord första gången kan beläggas i svenskan.

Svenska synonymer

• Mycket omfattande, 210 000 synonymer.
• Synonymer ges inte bara till uppslagsorden utan även till ett stort antal fraser.
• Synonymrikedomen gör det lätt att hitta det exakta ordet för det man vill förmedla.
• En guldgruva för alla som skriver och vill variera sitt språk.
• Ett utmärkt komplement till svensk ordbok.

Svenskt språkbruk

• En modern ordbok över konstruktioner och fraser i svenskan.
• Upplysningar om vad en mängd uttryck och fasta fraser betyder, hur vissa ord kan kombineras med varandra och i vilka sammanhang de normalt används.
• Ger hjälp att hitta rätt preposition till ett specifikt uttryck.
• Konstruktionerna och fraserna följs av belysande exempel som är hämtade från autentiska texter.

Svensk skolordlista

• Bygger på Svenska akademiens ordlista.
• Förklarar ordens betydelse på ett enkelt sätt.
• Visar ordklass och böjning.
• Framtagen med tanke på skolan, men är utmärkt för alla som behöver en enklare men ändå innehållsrik svensk ordlista.

Engelska ordböcker

Engelska

Engelsk–svensk/Svensk–engelsk
• En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av vår största engelska ordbok.
• Utarbetad av erfarna lexikografer.
• Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
• Möjlighet att lyssna på uttalet.
• Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
• Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
• Utförlig grammatisk information, till exempel böjning och konstruktioner.
• Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.

Engelsk teknisk ordbok

Engelsk–svensk/Svensk–engelsk
• Ett välkänt standardverk från Sveriges största ordboksutgivare.
• Den mest heltäckande tekniska ordboken på den svenska marknaden.
• Innehåller en stor mängd uppslagsord.
• Ett självklart hjälpmedel för tekniska översättningar på alla nivåer.
• Ett bra komplement till vår engelska ordbok.

Engelsk fackordbok

Svensk–engelsk
• Ett välkänt standardverk från Sveriges största ordboksutgivare.
• Innehåller över 200 000 uppslagsord och fraser.
• Vänder sig till professionella användare inom näringsliv, förvaltning och undervisning.
• Facktermer från flera hundra olika områden.
• Ett bra komplement till vår engelska ordbok.

Engelsk medicinsk ordbok

Engelsk–svensk–engelsk
• Innehåller 22 000 ord och fraser.
• En fackordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av Peter H Collins Medicine: Engelsk–svensk–engelsk.
• Uppslagsord och uttryck har svenska översättningar men är också försedda med engelska definitioner.

Övriga ordböcker

Tyska

Tysk–svensk/Svensk–tysk
• En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av NE:s stora tyska ordbok.
• Utarbetad av erfarna lexikografer.
• Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
• Möjlighet att lyssna på uttalet.
• Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
• Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
• Utförlig grammatisk information, till exempel böjning och konstruktioner.
• Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.

Franska

Fransk–svensk/Svensk–fransk
• En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av NE:s stora franska ordbok.
• Utarbetad av erfarna lexikografer.
• Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
• Möjlighet att lyssna på uttalet.
• Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
• Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
• Utförlig grammatisk information, till exempel böjning och konstruktioner.
• Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.

Spanska

Spansk–svensk/Svensk–spansk
• En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av NE:s stora spanska ordbok.
• Utarbetad av erfarna lexikografer.
• Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
• Möjlighet att lyssna på uttalet.
• Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
• Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
• Utförlig grammatisk information, till exempel böjning och konstruktioner.
• Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.

Italienska

Italiensk–svensk/Svensk–italiensk
• En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av NE:s stora italienska ordbok.
• Utarbetad av erfarna lexikografer.
• Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
• Ger träff även när man söker på böjda former.
• Möjlighet att lyssna på uttalet.
• Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
• Ett rikhaltigt frasmaterial.
• Utförlig grammatisk information, till exempel böjning och konstruktioner.

Ryska

Rysk–svensk/Svensk–rysk
• En kvalitetsordbok från Sveriges största ordboksutgivare.
• En vidareutveckling av Norstedts stora ryska ordbok.
• Utarbetad av erfarna lexikografer.
• Mycket stor ordbas som uppdateras löpande.
• Möjlighet att använda virtuellt tangentbord med klickbara kyrilliska bokstäver.
• Ger träff även när man söker på böjda former.
• Möjlighet att lyssna på uttalet.
• Aktuellt allmänspråkligt ordförråd samt facktermer från olika ämnesområden.
• Många kulturspecifika ord, äldre termer och namn.
• Utförlig grammatisk information, till exempel böjning och konstruktioner.
• Rikligt med exempel och förklaringar gör det lätt att välja rätt översättning.
• Denna ordbok är lika användbar för svenskspråkiga som för ryskspråkiga användare.

Danska

Dansk–svensk/svensk–dansk
• Lättanvänd ordlista.
• Bygger på NE:s danska fickordbok.

Norska

Norsk–svensk/svensk–norsk
• Lättanvänd ordlista.
• Bygger på NE:s norska fickordbok.

Portugisiska

Portugisisk–svensk och svensk–portugisisk
• Lättanvänd ordlista.
• Bygger på NE:s portugisiska fickordbok.

Lexinordböcker i 17 minoritetsspråk

Lexinordböckerna är framtagna av Språkrådet och går från svenska till ett stort antal minoritetsspråk. Lexinordböckerna är anpassade för personer som inte har svenska som modersmål och som ska lära sig svenska.

Förutom översättning av uppslagsordet finns information om uttal, böjning och ordklass. Möjlighet att lyssna på uttal. Ofta finns det även språkexempel med översättningar samt kommentarer om grammatik.

• Albanska
• Amhariska
• Arabiska
• Azerbajdzjanska
• Bosniska
• Finska
• Grekiska
• Kroatiska
• Kurdiska (nordkurdiska)
• Pashto
• Persiska
• Serbiska (kyrillisk)
• Serbiska (latinsk)
• Somaliska
• Sydkurdiska
• Tigrinska
• Turkiska

Kom igång direkt

Som kund hos NE ska du alltid få ut maximalt av tjänsterna, oavsett om du är en ny eller van användare.