NE för bibliotek

En viktig del av demokrati är tillgång till information. Tillsammans med NE kan du erbjuda bibliotekets besökare ett brett utbud av tillförlitliga kunskapstjänster. I över tre decennier har vi producerat värdeneutralt kunskapsmaterial för den som själv vill skapa sin egen åsikt.

Pålitligt innehåll

Sök bland faktagranskat och objektivt material i alla ämnen.

Öka tillgängligheten

Bredda servicen till era besökare och öka tillgängligheten på kunskap. Med NE finns det något för alla – oavsett ålder eller läsnivå.

Främja språkinlärning

Ge besökarna tillgång till ett flertal hjälpmedel för att utveckla sin språkinlärning.

Några av alla våra nöjda kunder

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin

Sveriges nationella uppslagsverk. En aktuell och tillförlitlig källa med artiklar författade av en sakkunnig redaktion och ett stort nätverk av experter. Alltid faktagranskat och objektivt.

Britannica Library

Britannica Library är en nyhet i NE:s utbud. En tjänst som välrenommerade Encyclopædia Britannica skapat särskilt för bibliotek. Här hittar du tusentals utvalda och faktagranskade artiklar, bilder, videor, ljudklipp, kartor och rekommenderade webbplatser, på engelska för användare i alla åldrar.

Kunskap för alla

Uppslagsverket är utrustat med Läshjälp, en funktion för personer med läs- och
skrivsvårigheter eller som inte har svenska som modersmål. Här finns bland annat möjligheten att översätta text och få innehåll uppläst till över 60 språk. Något som bidrar till såväl ökad förståelse som förbättrade språkkunskaper.

Många av artiklarna i uppslagsverket finns både i en längre version och en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en lättare meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt.

Uppslagsverket Junior uppskattas av de allra yngsta och vetgiriga besökarna.

Ordböcker

NE:s digitala ordböcker är ett utmärkt verktyg för alla som är intresserad av språk. NE har ordböcker i ett 30-tal språk och ger nybörjare såväl som mer avancerade användare hjälp med översättning, böjning och uttal.

Världens länder

En tjänst för alla besökare som vill öka sina kunskaper om världens länder och utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

Världens religioner

En kunskapstjänst som blir alltmer aktuell i dagens samhälle. Utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådning.

Världens klimat

En tjänst för att ge dig en nyanserad bild av klimatfrågan. Kartor, texter, diagram och animationer förklarar pedagogiskt de komplexa samband som utgör och påverkar klimatet i dag

Korsordshjälpen

Erbjud besökarna en uppskattad korsordshjälp när de kört fast med korsordet. Med korsordshjälpen finns svaret även på de allra finurligaste ordgåtorna.

 

“Jag tycker att uppslagsverket är en bra introduktion till databaser för de som är ovana. NE är lätt, man får stava fel och man kan välja att läsa den enkla eller långa versionen.”

Susanne Lindström, Komvux bibliotek, Lund