fbpx

NE för bibliotek

En viktig del av demokrati är tillgång till information. Med NE erbjuder du bibliotekets besökare ett brett utbud av tillförlitliga, inspirerande, värdeneutrala och språkutvecklande kunskapstjänster.

Pålitligt innehåll

Sök bland faktagranskat och objektivt material i alla ämnen.

Öka tillgängligheten

Bredda servicen till era besökare och öka tillgängligheten på kunskap. Med NE finns det något för alla – oavsett ålder eller läsnivå.

Främja språkinlärning

Ge besökarna tillgång till ett flertal hjälpmedel för att utveckla sin språkinlärning.

Kunskapstjänster för alla

De tre uppslagsverken

För att faktagranskad kunskap är viktig. Sök, slå upp och inspireras av redaktionellt bearbetad och värdeneutral information.

Nationalencyklopedin

Sveriges nationella uppslagsverk. En aktuell och tillförlitlig källa med artiklar författade av en sakkunnig redaktion och ett stort nätverk av experter. Alltid faktagranskat och objektivt.

Britannica Library

Britannica Library är en tjänst som välrenommerade Encyclopædia Britannica skapat särskilt för bibliotek. Här hittar du tusentals utvalda och faktagranskade artiklar, bilder, videor, ljudklipp, kartor och rekommenderade webbplatser, på engelska för användare i alla åldrar.

Uppslagsverket Junior

Uppslagsverket Junior uppskattas av de yngsta vetgiriga besökarna. Här är texterna enklare, färger starkare och illustrationerna lekfullare. Men kraven på faktagranskning är lika höga som för Nationalencyklopedin.

Alla har rätt till kunskap

Mängder av stödfunktioner

I Nationalencyklopedin finns Läshjälp – en unik funktion för personer med läs- och skrivsvårigheter eller som inte har svenska som modersmål. Här finns bland annat möjligheten att översätta text och få innehåll uppläst på över 100 språk. Något som bidrar till såväl ökad förståelse som förbättrade språkkunskaper.

Många av artiklarna i Nationalencyklopedin finns i en längre fördjupande version och en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en lättare meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt.

“Jag tycker att uppslagsverket är en bra introduktion till databaser för de som är ovana. NE är lätt, man får stava fel och man kan välja att läsa den enkla eller långa versionen.”

Susanne Lindström

Komvux bibliotek, Lund

För de språkintresserade

Ordböcker

NE:s digitala ordböcker är ett ovärderligt verktyg. De finns i ett 30-tal språk och ger nybörjare såväl som mer avancerade användare hjälp med översättning, böjning och uttal.

Tjänster som hjälper oss att förstå världen

Världens länder
En tjänst för alla som vill öka sina kunskaper om världens länder och utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

Världens religioner
En kunskapstjänst som blir alltmer aktuell i dagens samhälle. Utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådning.

Världens klimat
Få en nyanserad bild av klimatfrågan. Kartor, texter, diagram och animationer förklarar pedagogiskt de komplexa samband som utgör och påverkar klimatet i dag

Vi har valt kunskapstjänster från NE

Kontakta oss

Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss kundansvariga säljare för:

  • Produktinformation och biblioteksreferenser
  • Transparent prisinformation
  • Tips för en lyckad implementering

Gustaf Olsson

Försäljningschef företag och skola
Område syd

073-036 06 64

Lena Klingvall

Kundansvarig skola
Område mitt

073-914 75 59

Hannah Majoros

Kundansvarig skola
Område mitt

070-668 47 74

Kenneth Skårud

Kundansvarig skola och folkhögskola
Område norr

076-943 32 22

Marcus Nilsson

Kundansvarig skola
Område syd

070-766 73 15