Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Engelska

I dag kommunicerar en stor del av jordens befolkning med varandra med hjälp av engelska. Via internet, datorspel, filmer och texter möter vi språket på olika sätt i vår vardag, i våra studier och i arbetslivet. Genom att behärska engelska skapar eleverna förutsättningar för att interagera med personer från andra länder och kulturer.

Författare: Huvudförfattare är Andy Coombs och Sarah Schofield. Kjell Johansson står för grammatik, uttal, vokabulär och övningar. Huvudillustratör är Fredrik Rättzén.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

I läromedlen i engelska ligger fokus på att eleverna ska kunna kommunicera och interagera med sin omgivning genom att utbyta tankar och idéer. Därför läggs tyngdpunkten på intressanta teman, texter och ett rikt övningsmaterial. Avsnitten innehåller även kopplingar till våra olika kunskapstjänster som den engelska ordboken och Play. I läromedlet finns också länkar, interaktiviteter och klipp. Eleverna tränar på att reflektera, diskutera, uttrycka åsikter, motivera sina svar samt söka och utvärdera källor. Det gör dem bättre rustade för att ta sig an sin samtid och framtid.

Progression

Varje läromedel består av sex kursdelar och teman. Dessa löper som en röd tråd genom de tre årskurserna. Genom innehållets utformning tar eleverna successivt till sig alltmer komplex information. Kursmomenten tar hänsyn till kunskapsprogressionen för årskurs 7–9.

Specialskrivna berättelser och djupläsning

Till innehållet hör ett flertal intervjuer samt längre fiktiva berättelser i novell- och kortromansformat, skrivna av huvudförfattarna. Eleverna ges möjlighet att läsa olika versioner av de längre berättelserna och på så sätt kan undervisningen anpassas utifrån elevernas förutsättningar. Genom materialets utformning utvecklar eleverna bland annat sin djupläsningsförmåga. Med hjälp av vår engelska ordbok kan eleven enkelt översätta svåra ord i texten.

Formativ bedömning

Varje kursdel inleds med en introduktion. Här citeras också relevanta delar ur kursplanens centrala innehåll. Kursdelen avslutas med en sammanfattning, en innehållstabell och en reflektionsuppgift. Det lättöverskådliga upplägget möjliggör en formativ bedömning.

Prova gratisBoka webbinarium

Våra läromedel i engelska

 • Engelska 7
 • Engelska 8
 • Engelska 9

Innehållet inkluderar

 • Text
 • Glosor
 • Grammatik
 • Uttal
 • Övningar
 • Quiz
 • Filmer och program
 • Interaktivitet
 • Mallar
 • Extramaterial och länkar
 • Lärarmaterial
 • Kopplingar till vår engelska ordbok