digitalt läromedel i musik

Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Musik

Musiken finns överallt. Den berör oss både fysiskt och intellektuellt. Musiken binder samman människor världen över och har stor betydelse för hur vi utvecklar våra identiteter. Musiken har en mängd funktioner och kan användas i många olika sammanhang. Att förstå musik och vara förtrogen i musikskapandets kreativa processer ökar möjligheterna att delta i och förstå samhällets kulturliv.

Författare: Klas Mathiasson, musiklärare på Kungshögskolan i Ljungby samt lärare i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Målet med Musik 7–9 är att eleverna ska ges verktyg att utveckla musikalisk kreativitet. Genom att likställa traditionella instrument med digitala verktyg samt erbjuda fungerande lösningar för undervisning i helklass ges alla elever lika förutsättningar att utveckla sina kunskaper i ämnet.

Musik för alla

Läromedlet täcker hela det centrala innehållet i den reviderade kursplanen. Materialet har en balans mellan faktaförmedling och aktiviteter för färdighetsträning. Genom kreativa uppgifter med tydliga instruktioner når eleverna såväl förståelse som förtrogenhet. De kreativa processerna kräver utforskande av kunskaper från samtliga innehållsrubriker i kursplanen.

Läromedlet lyfter fram de digitala verktygen för musikskapande och musicerande. Digitala verktyg likställs med övriga instrument för musicerande och musikskapande. Detta genomsyrar läromedlet och därför finns det i alla aktiviteter instruktioner för såväl digitala verktyg som traditionella instrument. Elever och lärare ges alltså möjlighet att välja det verktyg som passar bäst för varje elev och varje undervisningssituation.

Verktyg för kreativitet

Genom tydliga instruktionsfilmer som steg för steg går igenom projekten kan även lärare och elever som inte är vana att arbeta med digitala musikverktyg arbeta med dessa aktiviteter. Länkar till projekt med förinspelade grunder i Soundtrap sparar tid åt lärare och ger eleverna möjlighet att snabbt komma nära musikaliska slutprodukter (en ”färdig låt”).

Innehåll

Musik 7–9 innehåller följande kursdelar: Musikens grunder, Musik och röst, Musikens form, Stämmor och spår, Säg det med musik!, Musik och människa, Musik i andra medier samt Musiken i historien.

Prova gratis Boka webbinarium

Innehåll

 •  Komplett läroplanstäckande text.
 • Rikt illustrerade aktiviteter med en tydlig progression.
 • Länkar till färdiga projekt i digital ljudstudio.
 • Självrättande övningar.
 • Skrivuppgifter.
 • Text-, ljud- och videoquiz.
 • Elevnära illustrationer och musikexempel.
 • Tidslinjer.
 • Interaktiva pedagogiska illustrationer.
 • Pedagogiska teckningar.
 • Noter, ackorddiagram med mera.
 • Instruktionsfilmer.
 • Inspirationsfilmer.