Arkeologi

Redaktör: Per Söderberg

A

 • Alvarsson, Jan-Åke, docent
 • Ambrosiani, Björn, docent
 • Andersson, Thorsten, professor
 • Arrhenius, Birgit, professor

B

 • Baudou, Evert, professor
 • Bergström, Jan, professor
 • Broadbent, Noel, docent (Amerikas arkeologi)
 • Brunius, Staffan, intendent (Amerikas arkeologi)
 • Burenhult, Göran, professor (grott- och klippkonst; Oceanien)

C

 • Callmer, Johan, professor (Central- och Östeuropa; Centralasien)
 • Cederlund, Carl Olof, professor (marinarkeologi)
 • Champion, Timothy C., dr (Brittiska öarnas arkeologi)
 • Cullhed, Mats, fil.dr

D

 • Dahlbring, Magnus, intendent
 • Due, Berete, intendent

E

 • Edgren, Bengt, antikvarie
 • Edgren, Torsten, docent (Finlands arkeologi)
 • Engelmark, Roger, fil.dr (jordbruk)
 • Eriksson, Bo G., redaktör

F

 • Frandsen, Karl-Erik, Dr.phil. (Grönlands arkeologi)

G

 • Gillis, Carole, fil.dr
 • Gren-Eklund, Gunilla, professor (indologi)
 • Gräslund, Bo, professor (terminologi; biografier; vapen)

H

 • Hællquist, Karl-Reinhold, informationschef (indologi)
 • Hagberg, Ulf-Erik, museidirektör
 • Haglund, Laila, fil.dr (Australiens arkeologi; Oceanien)
 • Harrison, Dick, professor
 • Hedeager, Lotte, professor (Danmarks arkeologi)
 • Hellström, Pontus, professor
 • Holthoer, Rostislav, professor (egyptologi)
 • Hornborg, Alf, professor
 • Hulthén, Birgitta, docent (keramologi)
 • Hyenstrand, Åke, professor
 • Hägg, Robin, professor (egeisk förhistoria)
 • Hörfors, Olle, antikvarie

I

 • Isacsson, Sven-Eric, fil.dr

J

 • Jacobsson, Bengt, fil.dr
 • Jansson, Ingmar, docent (vikingatiden)
 • Josephson, Folke, professor

K

 • Karlsson, Lennart, docent (djurornamentik)
 • Kindgren, Hans, avdelningschef
 • Klang, Lennart, avdelningsdirektör
 • Kristiansen, Kristian, professor (Danmarks arkeologi

L

 • Larsson-Bodin, Anita, museichef
 • Larsson, Lars, professor (stenålder)
 • Lihammer, Anna, fil.dr
 • Liljegren, Ronnie, lektor (paleontologi)
 • Lindberg-Wada, Gunilla, professor (japanologi)
 • Lundahl, Bertil, fil.dr (sinologi)
 • Lundberg, Åsa, fil.dr
 • Lundén, Staffan, fil.kand.
 • Lundqvist, Lars, fil.kand.

M

 • Magnusdottir, Audur, fil.kand.
 • Magnusson, Gert, docent
 • Malmer, Mats P., professor (stenålder)
 • Malmqvist, Göran, professor (Kinas arkeologi)
 • Mejdahl, Vagn, dr

N

 • Nockert, Margareta, docent (textilier)

O

 • Ottosson, Magnus, professor (biblisk arkeologi)

P

 • Pedersén, Olof, professor (assyriologi)
 • Petersson, Claes, fil.kand.

R

 • Retsö, Jan, professor
 • Roos, Paavo, docent (Mindre Asien)
 • Rosén, Staffan, professor (koreanologi)
 • Roslund, Curt, docent

S

 • Santillo Frizell, Barbro, docent
 • Selinge, Klas-Göran, professor (svenska församlingar och landskap)
 • Sinclair, Paul, fil.dr (Afrikas arkeologi)
 • Sjögren, Peter A., huvudredaktör
 • Sjøvold, Torstein, professor
 • Solberg, Bergljot, professor (Norges arkeologi)
 • Sporrong, Ulf, professor
 • Stjernquist, Berta, professor (järnålder)
 • Strömberg, Märta, professor
 • Svantesson, Jan-Olof, docent
 • Säfvestad, Ulf, antikvarie

VW

 • Vargö, Lars, fil.dr (japanologi)
 • Werbart, Bozena, docent (Polens arkeologi)
 • Werdelin, Lars, professor (paleontologi)
 • Widgren, Mats, docent
 • Wikander, Örjan, professor

Z

 • Zachrisson, Torun
 • Zeidler-Blomberg, Beatrice, redaktör

Å

 • Åström, Paul, professor (Cyperns arkeologi; egeisk förhistoria)