fbpx

Experter och skribenter

Försäkringsväsen

Redaktör: Tobias Andersson

B

  • Bengtsson, Bertil, justitieråd

E

  • Eriksson, Tage, f.d. försäkringsdirektör

H

  • von Heijne, Hans, f.d. försäkringsdirektör

P

  • Palmgren, Björn, fil.dr

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.