Idrott

Redaktör: Per Söderberg

A

 • Aasa, K.-G., redaktör (skidskytte)
 • Adolfsson, Hans, pol.mag. (issegling)
 • Agner, Olof (baseboll och softboll)
 • Aili, Lars-Erik, ingenjör (sportdykning)
 • Amiot, Jean, internationell sekreterare (boule)
 • Andersson, Lasse, informationsansvarig (friidrott)
 • Andrén-Sandberg, Åke, överläkare (idrottsskador)

B

 • Bengtson, Erik, gymnasielärare, författare (Degerfors IF)
 • Bengtsson, Claes-Göran, redaktör (fotboll)
 • Benson, Per, generalsekreterare (racerbåtsport)
 • Bergendorff, Göran, konsulent (bowling)
 • Bergman, Olle, civilingenjör (orientering)
 • Bergman, Sigge, redaktör (skidsport)
 • Bjarme, Ted, redaktör
 • Blom, K. Arne, författare (LUGI)
 • Borgström, Kenth (skridskosport)
 • Buckhorn, Göran, fil.kand. (rodd)
 • Bäcklin, Roland, generalsekreterare (flygsport)

C

 • Cederlund, Patrik, journalist (tennis)
 • Czitrom, András, konsult (innebandy)

D

 • Dahlgren, Anders, skoldirektör (gutnisk idrott)
 • Dunér, Åke, avd.direktör (bandy m.m.)

E

 • Elfström, Per, journalist (orientering)
 • Ellburg, Christer, utbildningsansvarig (bowling)
 • Elmegård, Agneta, journalist (volleyboll)
 • Elmgren, Gunnar, direktör (bilsport)
 • Emanuelsson, Stefan, universitetsidrottslärare (träning)
 • Engström, Lars-Magnus, professor (idrottsforskning, motion)
 • Enoksen, Lars (glima)
 • Eriksson, Frille, journalist (skidsport)
 • Eslind, Per, kansliansvarig (dragkamp)

F

 • Feltenmark, Anders, informationsassistent (ishockey)
 • Franzén, Harry, förbundssekreterare (rodd)
 • Freidenvall, Claes, fackredaktör (travsport)
 • Fried, Morgan (brottning)
 • Furugren, Bo, fil.dr (hästsport)

G

 • Glanell, Tomas, journalist (fotboll)
 • Gromark, Sten, docent (handboll)
 • Gustafsson, Lasse, speditör (undervattensfotografering)
 • Gustafsson, Stig Ove, folkhögskollärare (utförsåkning)
 • Gustavson, Stig (handboll)

H

 • Hagbergh, Peter, redaktör (ishockey)
 • Haglund, Magnus, kommendörkapten (marin femkamp)
 • Hansson, Anders, redaktör
 • Hedin, Östen, bibliotekarie (sportpress)
 • Hellberg, Björn, journalist, författare (tennis)
 • Hult, Bengt O., författare, översättare (segling)

J

 • Jaeger, Anita, marknadsassistent (korpidrott)
 • Janson, Anders, chefredaktör (golf)
 • Janson, Leif, generalsekreterare (armborstskytte, bågskytte)
 • Jeganmohan, Govindarajah, förbundsordförande (cricket)
 • Johansson, Olof, redaktör (boxning)
 • Julin, A. Lennart, fil.mag. (friidrott)
 • Jönsson, Orvar, gymnastikdir. (fäktning)

K

 • Karlsson, Ove, redaktör
 • Karlsson, Sune, konsulent (kanotsport)
 • Kavmark, Bengt, idrottskonsulent (vattenskidor)
 • Kihlmark, Olof, f.d. generalsekreterare (gymnastik)
 • Kjellström, Rune, f.d. förbundssekreterare (skytte)
 • Kvarnström, Ola, generalsekreterare (rugby)
 • Käck, Rolf, överstelöjtnant (fallskärmssport)

L

 • Lager, Åke, journalist (volleyboll)
 • Lagersvärd, Krister L:son, generalsekreterare (femkamp)
 • Landenberg, Monica (draghundssport)
 • Landin, Karsten, förbundsordförande (dart)
 • Larsson, Börje (segelsport)
 • Larsson, Jeanette, informationsansvarig (akademisk idrott)
 • Larsson, Jens (basketboll)
 • Larsson, Tomas, redaktör (bl.a. ishockey)
 • Levi, Anders, civilingenjör (isstocksskjutning)
 • Lexell, Jan, docent, leg.läk. (träning)
 • Lindberg, Thomas, redaktör
 • Lindblad, Jan-Erik, journalist (biljard)
 • Lindell, Conny, journalist (handikappidrott)
 • Lindgren, Britta, lab.ass. (konståkning)
 • Lindgren, Johan, redaktör (frisbee)
 • Lindqvist, Lars-Åke, redaktör (simsport)
 • Lindroth, Jan, professor
 • Lindström, Agneta, generalsekreterare (sportdykning)
 • Ljungqvist, Arne, professor (doping)
 • Lundahl, Bertil, fil.dr (wushu)
 • Lundeberg, Ida, journalist (snowboardåkning)
 • Lundin, Eric, redaktör (skidskytte)
 • Lundmark, Peter, generalsekreterare (frisbee)
 • Lundqvist, Nils, civilingenjör (segelsport)
 • Luukkonen, Kari, informatör (innebandy)
 • Löfberg, Lars, generalsekreterare (skytte)
 • Löfgrén, Lennart, överste 1:a graden (skytte)

M

 • Magnil, Lars-Olof, chefredaktör (motorsport)
 • Mark, Peeter, 1:e arkivarie (idrottshistoria)
 • Marklund, Kari, docent (basketboll)
 • Martinell, Vidar, redaktör (gångsport)
 • Mejdevi, Hans, journalist (tennis)

N

 • Nilsson, Garry, journalist (amerikansk fotboll)
 • Nimvik, Maria, informationschef (orientering)
 • Nordgren, Hans, redaktör (rugby)
 • Nyberg, Nils, redaktör (badminton)

O

 • Ohlsson, Staffan (galoppsport)
 • Olofsson, Eva, fil.dr (kvinnoidrott)
 • Orava, Gudrun, informatör (ridsport)
 • Owetz, Åke, järnvägstjänsteman (dragkamp)

P

 • Peterson, Mattias, generalsekreterare (flygsport)
 • Petersson, Sven “Plex”, redaktör (skidsport)
 • Petersson, Thure, redaktör (brottning, cykel)
 • Pettersson, Ulf, förlagsredaktör
 • Pålbrant, Rolf, fil.dr (arbetaridrott)

R

 • Rane, Anders, professor (doping)
 • Reinodt, Stig, överstelöjtnant (militär idrott)
 • Rohdin, Gunnar, danspedagog (danssport)
 • Romare, Göran, kommendörkapten (segling)
 • Roos, Paavo, docent (antikens idrott)
 • Rytter, Ove, redaktör (bodybuilding)

S

 • Saloranta, Pekka, redaktionschef (finländsk idrott)
 • Samuelsson, Bengt-Olof, överstelöjtnant (modellflyg, RC-flygning)
 • von Sandor, Robert, fil.dr (österländska kampsporter)
 • Schenkmanis, Ulf, journalist, TV-producent (kägelspel)
 • Scott, Alan, generalsekreterare (gångsport)
 • Silfverberg, Lotta (travsport)
 • Sjöberg, Maj-Britt, kanslichef (konståkning)
 • Sjöholm, Per-Axel, redaktör (bodybuilding)
 • Sköld, Crister, tjänsteman (amerikansk fotboll)
 • Stark, Jan, förlagsredaktör
 • Stenson, Per, fil.dr (bordtennis)
 • Stenudd, Stefan, aikidoinstruktör och journalist (budo)
 • Strand, Leif, fil.lic. (idrottspsykologi)
 • Strandqvist, Rolf, kanslichef (bangolf)
 • Strömsten, Yngve, redaktör (motorcykelsport)
 • Sundström, Håkan, generalsekreterare (curling)
 • Söderberg, Ingalill, kanslichef (danssport)
 • Söderberg, Thomas, redaktör (sportfiske)
 • Söderblom, Olle, ingenjör (casting)
 • Söderhorn, Torsten, VD (Friluftsfrämjandet)

T

 • Troedsson, Thomas, generalsekreterare (squash)

VW

 • Wadströmer, Nils, säljare (kanotsegling)
 • Wahlqvist, Bertil, gymn.dir, fil.kand. (idrottshistoria)
 • Wall, Björn, redaktör (motorcykelsport)
 • Wallén, Göran, redaktör (boboll)
 • Wallin, Bengt, förbundsrektor (varpa)
 • Widlund, Ture, pol.mag. (olympiska spelen, tyngdlyftning)
 • Widmark, Per Johan, överste (flygmilitär femkamp)
 • Wigren, Jan, redaktör (handboll)
 • Wikenståhl, Torsten, ingenjör (idrottsanläggningar)

Y

 • Yttergren, Leif, fil.dr (gymnastik)

Z

 • Zachrisson, Björn, redaktör (galoppsport)
 • Zeidlitz, Eric, kanslichef (kanotsport)

Å

 • Åberg, Christer, journalist (korporationsidrott)
 • Åberg, Lars, journalist (baseboll, boboll)

Ö

 • Överby, Marianne, tandläkare (konståkning)