fbpx

Forskning och skolutveckling

I skolans värld

Digital läsning ökar motivation och ordinlärning

Studier visar att barn blir mer motiverade av digital läsning och att deras ordinlärning, engagemang och uppmärksamhet ökar. Tryckta böcker ökar däremot förståelsen för berättelsen.

På Skolverkets webbplats hittar du mängder av forskningsresultat med koppling till skolan. Bland de senaste sammanställningarna som handlar om digitalisering och läsning går det att ta del av information om både ungas läsvanor och positiva effekter med digital respektive traditionell läsning.

Flera fördelar med digital läsning

Det är viktigt att nämna att digitala böcker i det här sammanhanget är en samlingskategori och att de digitala varianterna uppträder i flera former – digital bok, ljudbok, utökad e-bok (med filmer, animationer, interaktiva aktiviteter med mera). Eftersom de digitala böckerna erbjuder andra funktionaliteter än en analog bok finns det därmed även andra syften med den digitala läsningen. Resultatet från studierna visar i Skolverkets sammanställning bland annat att barnen blir mer motiverade av digital läsning och att deras uppmärksamhet ökar. Det främjar även deras ordinlärning.

Forskningen visar också att det emotionella engagemanget ökar under förälder-barn-läsning av digitala böcker på pekskärmar, men barnens förståelse för berättelsen minskar. Tryckta böcker är mer effektiva i att stödja traditionell läsning i form av förståelse för berättelsestruktur.

Olika sorters läsning kräver olika sorters träning

Resultaten från studierna aktualiserar frågan hur vi ser på läsning i dag, vad läsning är och kan vara. Kan vi jämställa digital läsning med läsning i en bok? Skolverket själva anser i en annan artikel att digital läsning inte ska jämställas med läsning på papper. Att det helt enkelt är två olika saker som delvis kräver olika förmågor och således också kräver olika träning.

Läs mer om digital läsning på Skolverket:

Skolverkets forskningssammanställning om digital läsning.

Skolverkets stöd i arbetet om digital läsning.

Är du nyfiken på NE:s digitala läromedel och vad det kan göra för din undervisning? Prova själv i 30 dagar, helt kostnadsfritt.