fbpx

Skola

Forskning och skolutveckling

10 trender inom digitala läromedel

På bara ett decennium har både undervisningen och digitaliseringen i sig förändrats drastiskt. Vilka trender är på frammarsch de närmaste tio åren? NE tittar i spåkulan på hur digitala läromedel kommer att se ut, användas och förbättras under 2020-talet.

1. Personanpassningen blir fortsatt viktig …

En framgångsfaktor för det digitala läromedlet är möjligheten att anpassa materialet och verktygen utifrån elevens egna behov och förutsättningar. Både de elever som har svårigheter och de som har lätt för sig får stor hjälp när materialet går att lägga på lämplig nivå, vilket kommer att spela en stor roll för deras drivkraft.

2. … och AI är en stor faktor

Ny teknik som AI (artificiell intelligens), AR (augmented reality; utökad verklighet) och VR (virtual reality; virtuell verklighet) spelar en stor roll för elevernas motivation, tack vare att den utgör stora möjligheter i personanpassningen som behövs för att kunna justera lärandet utifrån elevens egna förutsättningar.

– Artificiell intelligens kan vara drivande i att kunna se elevens behov och identifiera vilket stöd som behövs. Det kan gälla svårighetsgrad på texten och övningar som en elev ska ta till sig och även ge läraren tydligare insikter i vad som är nästa steg för respektive elev, säger Daniel Rönnow som är chef för produktionsavdelningen på NE. AI är en möjliggörare, men trenden är fortsatt anpassning på mer individbaserad nivå för att hitta nya sätt att stötta elevens lärande.

3. Det digitala blir ett eget format

Digital undervisning har tidigare präglats av försök att ta ett fysiskt format och göra det tillgängligt digitalt. Under 20-talet kommer onlineläromedlet i stället att utvecklas ännu mer till ett eget format, som engagerar och möjliggör för både lärare och elever att skapa lärande på ett nytt sätt. Exempel på detta är anpassade gränssnitt med AI, mer interaktivitet med virtuell verklighet och gamification (ett begrepp för att få exempelvis läromedel och ekonomi- och träningsappar att efterlikna spel, ofta genom att dela ut stjärnor eller poäng vid bra prestationer).

4. Ständigt uppdaterat och nutidsorienterat material

En av de största fördelarna med digitala läromedel är att de till skillnad från fysiska kan ha ständigt uppdaterat material, vilket innebär att aktuella samhällsfrågor och diskussioner alltid finns närvarande i undervisningen.

– Vi jobbar aktivt för att få in frågor som är aktuella på samhällsnivå, berättar Daniel Rönnow. Vi håller fakta uppdaterad och ser till att det hela tiden finns tillgänglig information och diskussionsunderlag för aktuella händelser som Ukrainakrisen, ett kommande riksdagsval eller liknande.

Missa inte guiden där du får bättre kolla på vilka frågor du ska ställa dig för att maximera din provperiod.

5. VR och AR skapar nya möjligheter i alla ämnen

Virtuell och utökad verklighet kommer att öppna upp för ny pedagogik i de teoretiska delarna i ämnen som slöjd och idrott. Genom den nya tekniken kan områden som man redan jobbar med i dag bli ännu mer informativa och enklare att exemplifiera och visualisera – till exempel kan en historielektion utspela sig mitt i en stor historisk händelse eller så kan biologitimmen tillbringas inuti kroppen för att se den från insidan.

6. Plattor och telefoner fortsätter bredvid datorn

Nya tekniska enheter möjliggör nya, engagerande sätt att undervisa på. Efter femton år med datorn som trotjänare får den nu sällskap av surfplattor och telefoner, vilkas enklare gränssnitt kan underlätta för att öka engagemanget hos eleverna. Datorn kommer att ha en fortsatt plats i skolan eftersom datorvana i arbetslivet i princip är nödvändigt, men i undervisningen kan andra enheter som är enklare att hantera också få stor plats.

7. Färre internetproblem med 5G …

I takt med att 5G-nätet byggs ut och kommer in i skolan kommer det digitala lärandet att kunna utökas både rent fysiskt och innehållsmässigt. Det nya nätet gör att undervisningen inte blir lika sårbar för Wi-Fi-problem eller långsamt internet. Med stabilare uppkoppling kan tillgängligheten till nätbaserade läromedel öka. Samtidigt kan mer avancerat innehåll som kräver mycket data användas mer friktionsfritt i klassrummet med hjälp av VR, AR och större animationer.

8. … och större möjligheter till kollaborativt lärande

I och med att 5G har större kapacitet för datatrafik än 4G kommer man även att kunna bygga in mer information i den digitala undervisningen. Mer innehåll och fler funktioner kommer i högre grad än tidigare att kunna placeras i onlineundervisningen, vilket också underlättar för samarbeten både i klassrummet och på distans. Större digital interaktion kan ske genom den snabbare och stabilare uppkoppling som 5G erbjuder, vilket gör att samarbetet kan ske mer sömlöst och med större användning av interaktiva medier.

9. Fler verktyg för elevstöd efter pandemin

En av effekterna av pandemins distansundervisning är att digitala läromedel i det fysiska klassrummet kommer att kunna användas i större utsträckning. När vi går tillbaka till skolan flyttar de digitala läromedlen med, och så även deras individanpassade funktioner.

En tydlig lärdom av hemmastudierna är att elever alltid behöver kontinuerlig, individuell stöttning – och genom ny teknik kan denna utveckling skyndas på. När eleverna nu går tillbaka till skolan finns den digitala undervisningen som ett bra verktyg för läraren att hitta stöd i.

10. Lärarnas roll fortsätter att vara lika viktig som alltid

En viktig sak att hålla i minnet när vi blickar in i framtiden är att det fortfarande är läraren som bedriver undervisningen. Tekniken i sig gör inte undervisningen vare sig bättre eller sämre, men den möjliggör för läraren att använda läromedel på ett flexibelt sätt.

Därför finns det en stor vinning i att ta vara på all anpassning som det digitala läromedlet möjliggör – men fortfarande se till att det är läraren som har kontroll över undervisningen och ger eleverna den support de behöver.

Är du nyfiken på möjligheterna med digitala läromedel? Kolla först in vår stora guide över frågor som är bra att ha i åtanke innan du väljer läromedel!