fbpx

Forskning och skolutveckling

I skolans värld

Synen på läromedel måste förändras

Synen på hur läromedel används i skolan är förlegad och behöver förändras. Det menar Fredrik Bengtsson, VD på NE.

Vilken roll kommer nästa generations digitala läromedel ha för en mer jämlik skola? Stor, om du frågar NE:s VD Fredrik Bengtsson.

– Att en skolbok skulle passa alla elever har aldrig funkat. Nästa generations digitala läromedel kommer att vara en viktig pusselbit för en mer jämlik skola. Alla elever måste få förutsättningar att lära sig det de förväntas lära sig, på sitt sätt, utan att riskera att delas in i ett A- och B-lag.

Fokus på teknik i stället för lärande

När skolan påbörjade sin digitalisering inledde man med att köpa in datorer och läsplattor. Det fanns ett fokus på att tekniken skulle vara tillgänglig, men det var inte lika tydligt vad den skulle användas till. Något som har lett till att lärarna i stor utsträckning själva skapat egna digitala läromedel.

– Man började med fel fokus, men jag ser ett skifte här för att förbättra lärandet, fortsätter Fredrik Bengtsson. Det kommer att bli lika viktigt att bestämma hur tekniken ska användas som att den ska finnas på plats. Med tydliga kravställningar på innehåll kopplat till läroplanen. Så att förutsättningarna för en jämlik skola inte blir beroende av hur duktig en lärare är på att bygga digitala läromedel.

Nästa generation

Analoga läromedel har genom åren varit en helt statisk produkt – en bok med text och bild. Första generationens digitala läromedel var i princip likadana, fast i PDF-form.

–  Nu är vi där vi kan sätta de tekniska möjligheterna i arbete på riktigt och läraren behöver inte vara mjukvaruingenjör för att hantera läromedlen. De är interaktiva, de är fulla med övningar och quizzar som eleverna snabbt och enkelt får återkoppling på.  Filmer som effektivt förklarar sammanhang. Dessutom ser vi hur utvecklingen med AI kommer att kunna vara ett verktyg för att bättre möta varje elev på elevens nivå. Så att inte vissa faller bort av ointresse eller hamnar efter. Helt enkelt verktyg som hjälper läraren att bli en ännu bättre lärare.

Bokfri framtid

Att vi rör oss mot en pappersfri och mer bokfri skolmiljö är självklart, tror Fredrik Bengtsson. Även om han tror att boken kommer att finnas kvar av flera anledningar, och poängterar att den utvecklingen kommer att ställa höga krav på framtida digitala läromedel.

– En distraktionsfri miljö är nödvändig för vissa elever och om det inte går att erbjuda digitalt är det inte säkert att datorn i alla lägen är bäst miljö för alla elever att vara i.  Men tänkandet kring hur ett läromedel används är förlegat och behöver förändras. Att en bok är en produkt som passar alla, så ser inte skolan ut. Mindre nu än någonsin.

En demokratifråga

Att varje elev ska kunna lära sig i sin takt, efter sina förutsättningar och utan att riskera att distraheras av vilken nivå klasskamraterna är på har varit en utmaning för både analoga och tidiga digitala läromedel.

– Det är en av de viktigaste uppgifterna för framtidens digitala läromedel. Det är en demokratifråga att erbjuda varje elev möjligheten att få fokusera på att nå bästa möjliga resultat, på sitt sätt. Och därmed kunna tillgodogöra sig den kunskap som möjliggör ett samhällsdeltagande. Där kommer rätt använd teknik att vara en framgångsfaktor, avslutar Fredrik Bengtsson.

Prova läromedel gratis