fbpx

I skolans värld

6 tekniska fördelar med NE:s läromedel

Att vara IT-ansvarig eller IKT-pedagog på en skola innebär ofta att man är den person som kollegor vänder sig till för att få hjälp eller stöd med de mesta som är teknikrelaterat. Oavsett hur digitaliserad man är innebär en övergång till digitala läromedel någon form av förändring som kan medföra ett visst mått av osäkerhet och en hel del frågor.

För dig som står inför en övergång till digitala läromedel har vi tagit hjälp av Lotta Lind, teknisk support på NE. Här listar vi praktiska och tekniska fördelar med NE:s digitala läromedel samt vilka andra trygghetsfaktorer hon och hennes kollegor erbjuder.

1. Skolsynk (och EGIL)

Med Skolsynk för Google eller Microsoft säkerställer ni att alla elever och all skolpersonal får tillgång till skolans digitala läromedel från NE utan att behöva lägga tid på administration.
Skolsynk synkar elevers och lärares e-postadresser och grupper så att datan hos NE speglar datan i Google Workspace eller Microsoft Teams. Använder ni Skolsynk finns det inget behov av en läromedelsadministratör på skolan då allt kommer att skötas med automatik, år efter år. Med Skolsynk fungerar single sign on (SSO) som det ska.
Skolsynk är kostnadsfritt och utan behov av några upphandlingar.

För den som hellre vill använda alternativ till Skolsynk (exempelvis EGIL) så går det naturligtvis lika bra.

2. Instruktionsfilmer för alla

Ibland är en film ett bättre pedagogiskt grepp än bara text. Vi har skapat korta instruktionsfilmer om hur man kommer igång, hur du skapar kurser och lägger till elever. Perfekta att hänvisa till.

3. Kompatibelt med Google Classroom och Microsoft Teams

Vi har redan nämnt Classroom och Teams, två av de mest använda plattformarna i skolans värld. Självklart är både dessa integrerade i NE:s läromedel och ni kan enkelt dela eller skapa uppgifter, meddelanden eller frågor direkt i respektive tjänst.

4. NE via skolplattform

Kan man använda NE via sin skolplattform? Ja, NE erbjuder utvecklare av skolplattformar ( t ex Skolon) ett API som förenklar åtkomst till NE för skolkunder. Kontakta din leverantör och be dem koppla upp provisionering och autentisering mot NE via vårt API.

5. Uppkopplingsmöjligheter som funkar

En vanlig fråga som dyker upp är vilka uppkopplingsmöjligheter som skolan har. Ska det vara manuellt? Via Skolfederation eller via domän? Oavsett vilken typ din skola föredrar eller vilka tekniska förutsättningar ni har så går det att lösa.

6. All teknisk support och utbildning ni behöver

Oavsett hur man använder sina digitala läromedel kan en övergång innebära en förändring. Och förändringar kan både vara spännande och besvärliga. Därför är det viktigt att du och din skola är trygga med att hjälpen finns nära till hands. NE Support är tillgängliga på telefon, mejl och chatt men kommer också ut till din skola för utbildningar i samband med uppstart eller om behov uppkommer senare.