fbpx

Forskning och skolutveckling

I skolans värld

“Alla ska ha tillgång till samma grundutbud av läromedel”

Skurup är en av de många kommuner som strategiskt satsar på digitalisering och likvärdighet. Idag erbjuder man kommunens samtliga grundskolor digitala läromedel i samtliga ämnen.

– Vi vill erbjuda en helhet, både med digitala och analoga resurser. Det är ju lärarna som ska välja hur de arbetar. Det viktiga är att samma grundutbud av läromedel finns för både elever och lärare. Det säger Henric Nilsson, biträdande rektor och IKT-pedagog i Skurup.

Digitalt och analogt kompletterar varandra

Digitaliseringen har kommit långt i Skurup där man länge arbetat med flera olika digitala lärresurser. Men Henric Nilsson berättar att det har saknats något som knyter ihop säcken för elever och personal. 

– Vi har haft en hel del andra digitala tjänster, utöver skolböckerna såklart. Tidigare har vi saknat något heltäckande där vi kan möta alla våra elever. Med NE får vi både läromedel i alla ämnen och kunskapstjänster, med inte minst uppslagsverket, som jag vet är uppskattat.

Både elever och lärare måste utbildas

Som IKT-pedagog tycker Henric Nilsson att det överlag går bra att få skolorna att se nyttan i digitala verktyg. Oavsett om det är rektorer, specialpedagoger, lärare eller elever.
– Jag brukar trycka på stödfunktionerna som finns och att det är en del i deras pedagogiska verktygslåda. Men jag märker att om man bara testar och inser fördelarna som lärare så går man väldigt sällan tillbaka till 100 procent analogt. 

– En viktig faktor i sammanhanget, som inte ska underskattas, är utbildning. Även om det finns en vilja så behöver användarna utbildas. Det gäller också eleverna, trots att de oftast är digitala i mycket annat. Även gentemot dem behöver vi vara tydliga med att chromebooken främst är ett pedagogiskt verktyg, visa hur de digitala läromedlen fungerar och hur stödfunktionerna kan hjälpa dem i undervisningen. 

Framtidens digitalisering 

I vinter kommer en ny nationell digitaliseringsstrategi. Henric Nilsson väntar med spänning på vilka riktlinjer den kommer att dra upp, inte minst för det egna fortsatta arbetet i Skurup.

– Det ska bli superintressant att se vilka fokusmål som hamnar där. Det kommer ju att vara avgörande för vårt framtida digitaliseringsarbete i kommunen. Inte minst våra elever kommerfortsätta ställa kravet att vi möter dem i en fortsatt digital värld.