fbpx

I skolans värld

Kunskapskällan

4 tips till din lektionsplanering

Lektionsplanering innebär nästan alltid ett visst mått av stress.  Vi lät en SO-lärare dela med sig av sina erfarenheter och tips som inspiration, eller som bekräftelse på att du är rätt ute.

Tony Martelius Ågren, SO-lärare på Lunds Montessorigrundskola.

 

Förbättra inlärning med genomtänkt lektionsplanering

Tony Martelius Ågren är SO-lärare i årskurs 4–9 med drygt 15 års erfarenhet. Han vet hur fundamental planeringen är. Och vilken utmaning det kan vara att få ihop allt.

– Jag försöker att inte tänka på lektionsplanering i ordets egentliga bemärkelse. Det blir ändå sällan som man tänkt sig och man hinner aldrig med allt man planerat.

Läsårsplanering bryts ned i mindre beståndsdelar

Tony Martelius Ågren berättar att han alltid försöker bryta ned läsårsplaneringen i kursplanering, ämnesplanering och till sist veckoplanering.
– Det viktigaste med min planering är att jag vet vad jag vill att den ska resultera i. För mig och för eleverna. Då är det givetvis oundvikligt att inte tänka på styrdokument, centralt innehåll och matriserna samt att tydligt förmedla kunskapskraven.

Omvandla tidsbrist till positiv stress

De flesta lärare skriver nog under på att tiden för att planera undervisning aldrig är tillräcklig. För Tony Martelius Ågren är det inget undantag.
– Lektionsplanering är det där som tiden inte räcker till för. Och även om jag fick mer tid så skulle det antagligen ändå inte vara tillräckligt. Det är sällan jag har ett helt färdigt upplägg inför en lektion men jag försöker se det som en positiv stress. Att inte veta exakt hur lektionerna utvecklas håller mig på tårna som lärare.

Örat mot marken

För en SO-lärare kan det vara mer tacksamt än för andra att basera delar av undervisningen på samtiden eller fasta punkter som ett val eller exempelvis internationella kvinnodagen.
– Även om jag är en gammal räv så måste jag ju försöka tänka nytt. Då är det enkelt att använda till exempel nyheter. Att fånga eleverna i stunden och visa att det finns en koppling mellan det som händer i världen och sakerna de läser om. Sen måste man givetvis anpassa upplägg efter klass. Det är till exempel rätt stor skillnad mellan mina åttor och nior just nu.

Variation A och O

Att inte fastna framför tavlan och bara föreläsa är en nyckelpunkt som Tony nämner. Själv försöker han alltid dela upp lektionen i tre moment.
– Jag märker att det är viktigt att ha ett multimodalt upplägg. Förutom att jag givetvis pratar en del själv och skriver på tavlan använder jag ofta diskussionsfrågorna som finns i NE:s läromedel. Jag visar nästan alltid en filmsnutt också. Skulle jag bara prata blir eleverna trötta och ointresserade.

Få med eleverna på tåget

Det är sällan något problem för lärare att fylla lektionerna med innehåll. Utmaningen, säger Tony, är att väcka intresse och få eleverna att känna lust att själva fördjupa sig. Ett sätt att göra det är att inkludera dem och ge dem möjlighet att påverka undervisningen.
– I den mån det går försöker jag tillgodose specialintressen eller önskemål. En god stämning är också oerhört viktigt. Däremot måste kanske inte alla uppgifter vara roliga. Det handlar inte om att glätta till det, men att ha en balans. Det gäller att ha ett allvar i leken, på något sätt, avslutar Tony Martelius Ågren.

Tonys tips på lektionsplanering

  • Ta med ett film- eller nyhetsklipp som rör det område du jobbar med.
  • Låt eleverna vara med och påverka, inte minst hur de redovisar sin kunskap.
  • Tänk inte lektionsplanering – tänk i segment. Och tänk ämnesintregration! Både i dina egna ämnen och tillsammans med andra. Vidga vyerna och lås inte in dig för mycket i ditt eget ämne. Att bedöma tillsammans med andra lärare är kanonbra!
  • Lita på din egen yrkeskunskap! Var förberedd, såklart, men erbjud eleverna frihet under ansvar.