fbpx

I skolans värld

Kunskapskällan

Världens länder ökar förståelsen för globala frågor

När du vill titta på globala frågor med klassen och öka elevernas förståelse för likheter och olikheter mellan länder är det här den enda tjänst du behöver.

 

Världens länder är en lättnavigerad digital atlas, full med material och finesser som hjälper dina elever att lära sig om länder, förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar. Som konventionell atlas funderar Världens länder också utmärkt. Genom kopplingen till uppslagsverkets artiklar om respektive land finns alla traditionella fakta du och klassen behöver om ni vill specialstudera ett land. Dessutom hittar ni unika årssammanfattningar för varje land för de senaste 25 åren.

Berätta olika saker med olika kartor

Kartor kan berätta flera saker om världen. Förutom att studera de självklara landsgränserna kan du med tematiska kartor i Världens länder skapa dig en uppfattning om till exempel migration, befolkningstillväxt, markrofferi (land grabbing) eller vilka platser som är särskilt sårbara och utsatta för naturkatastrofer. Eller varför inte visa en bild på jorden nattetid för att visualisera den extrema skillnaden i ljusföroreningar mellan grannländerna Nordkorea och Sydkorea?

Ta siffrorna till hjälp

Det finns mycket att berätta genom jämförelser. Genom att ställa upp fakta bredvid varandra träder både likheter och olikheter tydligt fram. Med aktuella data från Världsbanken kan ni enkelt jämföra Sverige med exempelvis Tyskland och se att trots våra stora likheter så finns det också skillnader. Till exempel att mängden utsläpp av koldioxid är nästan dubbelt så stor per person i Tyskland. Och även om siffror så klart inte säger allt är det ett tacksamt sätt att pedagogiskt åskådliggöra att skillnader finns. En god start för diskussioner om varför statistiken kan se ut som den gör.

Fördjupa er i befolkningsfrågor

Världens länder erbjuder också möjligheten att fördjupa klassens kunskaper med hjälp av en rad fördjupningsteman. Bland annat hittar du ett helt tema om befolkning som handlar om var på jorden människor bor, hur flytt- och flyktingströmmar går och hur befolkningsstruktur och folkmängd utvecklas på olika platser. I varje tema kan klassen förkovra sig och komma med egna tankar om vår tids stora frågor. I bästa fall även lösningar på några av världens problem.

Mer tid till annat

En stor fördel med Världens länder är att så mycket är samlat på samma ställe. I och med det kommer du och klassen att kunna spara tid på att slippa leta information och i stället diskutera innehållet. Eller vad du som lärare väljer att göra.

Med Världens länder kan klassen ge sig ut på en spännande jordenruntresa tillsammans.