fbpx

Kunskapskällan

Fyra snabba steg för att effektivisera ditt minne

Vi lär oss nya saker hela tiden. Ibland är vi medvetna om processen och ibland lär vi oss per automatik. Genom att utveckla metoder kan du effektivisera ditt minne och lära dig mer.

Ska du tillgodogöra dig nya kunskaper under en mer intensiv läsperiod? Kanske är du en ambitiös student eller så vill du kanske lära dig något nytt i din yrkesutövning. När vi ställs inför dessa situationer, vare sig det är lustfylld inlärning eller inte, finns det vissa knep att ta till för att hjälpa inlärningen på traven.

Placera ny kunskap i ett sammanhang

När du ska lära dig något nytt eller fördjupa dina kunskaper inom ett område är det alltid bra att först skapa dig en överblick innan du dyker ner i mer komplexa resonemang eller i ökad detaljrikedom.

Det är lättare att lära sig ny kunskap i ett sammanhang än att lära sig något som är lösryckt. Eftersom vi minns bättre när vi kan associera ny kunskap med gammal är det bra att först läsa in sig på ämnet. Förankrar du ny kunskap i redan befintlig kunskap kan du öka din förståelse och mängden ny information som du kan komma ihåg.

Använd dina sinnen för att förstärka dina minnesbilder

Vi har mycket att tacka vår hjärna för. Vår hjärna har en fantastisk förmåga att ta emot intryck, spara, tolka och återanvända information. Tänk om allt vi gjorde var som att göra det för första gången alltid.

Våra sinnen – hörsel, lukt, känsel, smak och syn – gör att vi uppfattar information. Försök därför att använda så många sinnen som du kan när du lär dig något. Ju fler sinnen du använder, desto lättare blir det att minnas. Du kan till exempel förstärka en minnesbild genom att skriva ner något du hör. Eller arbeta med mindmaps, där du beskriver den nya kunskapen genom att skriva och rita bilder och symboler.

Arbeta med associationer för att minnas lättare

Försök att skapa bilder i huvudet som illustrerar det du associerar ordet med. Gör du bilderna färgstarka och kanske till historier eller ramsor minns du dem bättre. Du hjälper på så sätt hjärnan binda samman bitarna av det vi minns till en helhet. Vid ett senare tillfälle kommer du lättare att hitta minnesbilderna eftersom du kopplat dem till ett annat minne.

Tydliga målbilder håller motivationen uppe

Som med mycket annat är det bra att ha ett tydligt mål i sikte. Hur ska de nya kunskaperna användas framöver? Tydliga och lustfyllda mål kan motivera dig på vägen. Vi lär oss nämligen lättare när inlärningen är lustfylld.

Bryt ner ditt övergripande mål i mindre konkreta delmål. Det kan till exempel vara en delkurs i din utbildning eller vad du vill lära dig på på en arbetsvecka. Det är bra att ha en jämn fördelning för att inte inlärningen ska kännas övermäktig i slutet. Betar du av dina delmål successivt känner du dig sannolikt mindre stressad trots att du har en tidsaspekt knuten till ditt slutgilga mål. Plocka fram din morot när det känns motigt. Varje läst rad, varje ny kunskap är ett steg på vägen mot din slutdestination.

Lycka till!

Ytterligare tips för att lära sig mer effektivt

  • Fokus – ta reda på mer om dig själv och om hur du bäst lär dig nya saker. När har du bäst fokus? Hur lär du dig bäst? Var är du när du lär dig som bäst? Dra nytta av din självinsikt och gör mer av det som gynnar din fokus och inlärning.
  • Motion – fysisk aktivitet är lika bra för hjärnan som för resten av kroppen. Minnet förbättras och stress lindras.
  • Anteckningar – ett bra sätt att använda flera sinnen när du ska lära dig. Anteckningarna funkar sedan utmärkt för repetition.
  • Repetition – inget nytt under solen men kan göra underverk för minnet. Underskatta inte repetitionens kraft.
  • Pauser – give yourself a break! Ta mindre pauser oftare. Gå och hämta vatten eller hoppa upp och ner. Efter några mindre pass kan det vara bra att ta en lite längre paus för att sedan komma tillbaka med nya tag.
  • Sömn – för att hjärnan ska kunna ta hand om all ny information behöver den vara utvilad och få tid att bearbeta informationen. Du behöver alltså sova ordentligt både innan och efter du lärt dig något nytt.

Prova gratis

Ämnesövergripande undervisning gav mer tid över och bättre resultat

Ett gemensamt intresse för hållbarhetsfrågor och upplevd tidsbrist ledde till samarbete och ämnesövergripande undervisning med fokus på hållbarhet. Resultatet blev mer glädje, sparad tid och elever som lärde sig mer.

Läs mer

Elevaktiv undervisning med stöd av digitala verktyg

Att få eleverna att aktivt delta i undervisningen brukar anses vara en förutsättning för att arbeta med olika formativa strategier. Genom att kontinuerligt stämma av var eleverna befinner sig kan man som lärare följa deras lärande.

Läs mer

Alla verktyg behövs i klassrummet

Det är en lärares plikt att använda hela verktygslådan i sitt klassrum, annars riskerar man att missa många elever. Det menar Heidi Henftling, förstelärare och samordnare för den särskilda undervisningsgruppen vid Annestaskolan i Flemingsberg. 

Läs mer