fbpx

I skolans värld

Skola

Ämnesövergripande undervisning gav mer tid över och bättre resultat

Ett gemensamt intresse för hållbarhetsfrågor och upplevd tidsbrist ledde till samarbete och ämnesövergripande undervisning med fokus på hållbarhet. Resultatet blev mer glädje, sparad tid och elever som lärde sig mer.

En dag för ungefär tre år sedan satt Kristina Bergsten och Kristoffer Petersson Karlberg och suckade ikapp i lärarrummet på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker utanför Varberg.
Som ansvariga för kurser i naturkunskap och samhällskunskap hade de svårt att få tiden att räcka till.

Det här var i samband med att FN:s agenda 2030 presenterades. När Kristina och Kristoffer fortsatte att undersöka möjligheterna i varandras ämnen insåg de att båda gemensamt täcker in samtliga av FN:s 17 mål. Munkagårdsgymnasiet är dessutom en FN-skola, vilket innebär att de har tillgång till en mängd olika resurser från FN att användas i undervisningen.

– Eftersom vi brinner för de här frågorna och har de möjligheter vi har som FN-skola insåg vi att vi hade världens chans. Redan terminen efter körde vi igång. Lite stapplande, lite försiktigt.

Den gemensamma kursen fick namnet En hållbar framtid med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, precis som dimensionerna i FN:s agenda 2030.

– Vi tyckte båda två att det var svårt att hinna med det vi ville, men när vi tittade på varandras kurser insåg vi att det var mycket av innehållet som är så pass lika att det skulle kunna läsas ihop, berättar Kristina Bergsten. Då föddes idén till ett större ämnesövergripande samarbete.

Prova NE kostnadsfritt i 30 dagar

Mycket förberedelser men stora vinster

Samarbetet innebar mycket förberedelser och tät kontakt med schemaläggare för att få undervisningen att klaffa då lektionerna alltid följer varandra i schemat.

– Vi planerade utifrån APL och tog ut vardera kursmål, fortsätter Kristina. Det gick så lång att vi detaljplanerade varje lektion. Vad de skulle innehålla, vilka case skulle vi ha och hur ska vi bedöma?

– Så det var mycket i början, fyller Kristoffer i. Vi hade möte varje vecka för att följa upp hur allt gick. Men allt arbete har vi igen nu när det har satt sig, något som sparar mycket tid för oss.

Kristoffer Petersson Karlberg och Kristina Bergsten, lärare på på Munkagårdsgymnasiet.

Förutom den uppenbara tidsvinsten, som Kristoffer och Kristina också menar spiller över på eleverna, är fördelarna många.
– Det är såklart svårt att gradera, men det är mycket roligare att jobba så här. Vi kan direkt ge varandra feedback och man har alltid någon att bolla med. Det känns också lättare att bedöma eleverna då vi nu har en bredare blick över vad eleven har presterat.

Flexibelt läromedel en viktig faktor

En viktig pusselbit för Kristinas och Kristoffers kurs En hållbar framtid var att hitta ett läromedel som matchade behoven. Efter en del letande bland olika leverantörer föll valet på NE:s digitala läromedel.

– Det är flera saker som gjorde att vi valde NE:s läromedel. Dels möjligheten att kunna designa vår egen kurs. Att det är så enkelt att plocka moment från kapitel och göra till våra egna. Dels att det uppdateras hela tiden samt den eleganta kopplingen till ordböcker, uppslagsverk och andra relevanta teman.

– Upplägget i läromedlen passar också våra elever. Texten är informativ och enkel att läsa igenom. Det finns förklaringar både i text och i filmer, och vill man fördjupa sig så kan man det också. NE täcker allt vi behöver, eleverna behöver inte gå ut på Google för att ta reda på någonting.

Kristinas och Kristoffers bästa tips vid ämnesövergripande undervisning

  1. Lägg tid på planering. Det har man igen.
  2. Bli kompis med schemaläggaren. Logistik som man själv inte rår över måste funka, som schema och i vilket klassrum undervisningen sker.
  3. Våga testa, våga göra fel och göra om. Lägg ingen prestige på att det måste funka direkt. Lär av dina misstag och gör mer av det som fungerar och mindre av saker som eventuellt fungerar mindre bra.
  4. Skapa uppgifter som täcker in båda eller alla ämnen så att det går att bedöma. Det är då man skapar tidsvinster för lärare och elev och skapar mindre stress.
  5. Lyssna på elevernas synpunkter. Vi gör utförliga utvärderingar efter varje omgång och det ger mycket.

Nyfiken på att prova digitala läromedel?