fbpx

Inspiration

SO

Språk

F–9

Gy

Kriget mot terrorism

11 september-attackerna och det därpå följande kriget mot terrorismen har på många sätt präglat vår tid. Vi listar en del av allt relaterat undervisningsmaterial som finns i din NE-katalog.

Samhällskunskap

Religion

Svenska

åk F–9

Gy

Moral / etik / tolerans

Vilka fördomar finns bland dagens unga i Sverige och hur ser det ut i din egen klass? I den här kategorin hittar du exempel att ta med och diskutera i din undervisning.

Övning

Samhällskunskap

Svenska

åk 7–9

Gy

Debattartikel om terrorism och intolerans

Skriv en debattartikel i svenskan – ett utmärkt sätt att öva på egna argument. Eller andras. Läs på, sätt dig in i andra perspektiv och skriv. Lämpligt för högstadiet och gymnasiet.

Till övningen

Avsnitt

Samhällskunskap

åk 4–6

Att påverka

Lagar och regler – vad säger lagen och vad får man göra? Och hur kan man göra sin röst hörd för att påverka? Diskutera med din mellanstadieklass.

Till avsnittet

Kapitel

Samhällskunskap

F–3

Att leva tillsammans

Även lågstadieelever behöver diskutera hur vi ska vara mot varandra och varför vissa regler finns.

Till kapitlet

Världens religioner

Religion

åk 4–6

åk 7–9

Gy

Utforska världsreligionerna

Vad säger de olika världsreligionerna om moral och etik? Ta Världens religioner till hjälp och jämför vad respektive religion förespråkar.

Till Världens religioner

Vad är terrorism?

Terrorism används av både extrema högerinriktade och vänsterinriktade politiska organisationer, liksom av religiösa, nationalistiska och revolutionära grupperingar. Även regeringar och enskilda personer kan använda sig av terrorism. Men hur definieras terrorism och finns det olika typer av terrorism? I uppslagsverkets artikel fördjupar vi oss i begreppet.

Samhällskunskap

Svenska

Historia

Engelska

åk 4–9

Gy

Terrorism och kriget mot terrorismen

Kriget mot terrorismen kan sägas ha omdefinierat vad ett krig kan vara. Till skillnad från ett krig mellan stater är fienden svår att hitta och kan dyka upp när och var som helst.

Avsnitt

Samhällskunskap

åk 7–9

Krig och konflikter

Krig, konflikter och terrorism – kursdel som reder ut skillnaderna och likheterna mellan krig och terrorism. För samhällskunskap 7–9.

Till avsnittet

Temapaket

Samhällskunskap

Svenska

åk 7–9

Gy

Tema Extremism

Temapaket Extremism, intolerans och terrorism – vad gör att extremism yttrar sig i terrorism och vilka följder får terrorattackerna för det samhälle vi lever i? Hur ökar vi toleransen för utsatta grupper? Det här temapaketet för högstadiet och gymnasiet är fullt av lektionsuppslag och övningar.

Till temapaketet

Avsnitt

Historia

åk 7–9

Krig i vår tid – terrorism

Det här avsnittet ger en historisk bild av samtida terrorism. För historia i högstadiet.

Till avsnittet

Film

Samhällskunskap

åk 7–9

Gy

Förklara med en film

Förklara ordet terrorism och dess sammanhang med hjälp av en film. För samhällskunskap i högstadiet och gymnasiet. Sök filmer i NE Play.

Till NE Play

Avsnitt

Engelska

åk 5

A hero?

Journalistisk arbete – vad gör journalister och hur arbetar man på en tidning när en exceptionell händelse som ett terrordåd inträffar? För engelska åk 5.

Till avsnittet

NE i klassrummet

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.