fbpx

Experter och skribenter

NE har ett vittförgrenat kontaktnät över hela landet med cirka 4 500 medarbetare som är experter och skribenter inom alla ämnesområden. Från en professor i kärnfysik till en trollkarl.

Medarbetarna kommer från universitet och högskolor, kommuner och landsting, verk och myndigheter, organisationer, företag, sjukhus, bibliotek, museer m.m.

I samarbete med NE:s redaktion granskar experterna befintliga uppslagsord, nyskrivna artiklar, kommer med förslag på vad som kan förbättras, kompletteras eller eventuellt strykas. De skriver även själva.

Skribenterna skriver i samråd med redaktion och experter nya uppslagsord och kompletterar och aktualiserar befintliga uppslagsord.

Nedan presenteras en förteckning över de personer som medverkat i NE, grupperad efter ämnesområde.

Medarbetarförteckningen upptar samtliga skribenter och granskare som medverkat i Nationalencyklopedin. Samtliga redaktörer har skrivit artiklar inom sina egna ämnesområden. Om en NE-redaktör ändå nämns bland de övriga medarbetarna beror det på att redaktören författat artiklar inom ämnet vid en tid då han/hon inte var redaktör.

Ämnesområden

Arbetsmarknad

Se alla författare

Arkitektur och stadsbyggnad

Se alla författare

Astronomi och rymdfysik

Se alla författare

Bok- och biblioteksväsen

Se alla författare

Bostads- och samhällsplanering

Se alla författare

Drama och teater

Se alla författare

Ekonomisk historia

Se alla författare

Församlingskyrkor

Se alla författare

Försäkringsväsen

Se alla författare

Försvarsväsen

Se alla författare

Genusforskning och genushistoria

Se alla författare

Geodesi och kartografi

Se alla författare

Grafisk industri

Se alla författare

Hemslöjd, hantverk, hobby

Se alla författare

Idé- och lärdomshistoria

Se alla författare

Industribranscher (branschöversikter)

Se alla författare

Internationell migration och etniska relationer

Se alla författare

Kultur- och socialantropologi

Se alla författare

Lekar och spel

Se alla författare

Mat, dryck och mathistoria

Se alla författare

Matematisk statistik

Se alla författare

Mått, måttsystem och mätteknik

Se alla författare

Medeltidsarkeologi

Se alla författare

Meteorologi och klimatologi

Se alla författare

Militärhistoria

Se alla författare

Pedagogik och undervisning

Se alla författare

Postväsen och filateli

Se alla författare

Socialpolitik, socialt arbete, hälso- och sjukvård

Se alla författare

Statsvetenskap och politik

Se alla författare

Tecknade serier

Se alla författare

Tillämpad geofysik, seismologi, vulkanologi

Se alla författare

Hör av dig till oss

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Per Söderberg

Chefredaktör och innehållschef

070-839 34 30

Erica Sleipner

Kundsupport

040 665 47 00