fbpx

I skolans värld

Nytt från oss

Läshjälp – så kan fler lära sig mer

Du har väl inte missat vår tillgänglighetsfunktion Läshjälp? Särskilt framtagen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Så här använder du den.

För många elever i dagens klassrum kan en ny text innebära flera utmaningar. Det kan handla om svårigheter att bearbeta viss typ av text, att fokusera när det visas för mycket text på en gång eller att man inte behärskar språket så väl. För att ge fler elever stöd i sin läsning har NE, tillsammans med Microsoft Immersive Reader, skapat funktionen Läshjälp som kan möta flera av de här behoven.

Anpassa text och bakgrund så att den passar dig

Med Läshjälp kan du anpassa textens utseende som textstorlek och avstånd.
Ökad textstorlek ger kortare rader som underlättar för många elever med läsutmaningar. Större text är också bra för läsare med nedsatt syn. Ökat avstånd mellan tecken och rader motverkar i sin tur att textinnehållet flyter ihop.

För att förbättra läsbarheten för de som har behov av ett annat typsnitt går det att ändra till de lättlästa typsnitten Sitka och Comic Sans. Comic Sans är ett populärt alternativ för de som nyligen lärt sig läsa eftersom det liknar de bokstäver som eleverna precis lärt sig skriva. För vissa är svart text på vit bakgrund ansträngande för ögonen. Därför har den som använder Läshjälp möjlighet att ändra textens bakgrundsfärg till ett antal dova färger eller ett så kallat mörkt tema.

Läslinjal och grammatikhjälp

Behöver dina elever stöd med att lära sig de olika ordklasserna? Då är Läshjälpens grammatikalternativ till stor hjälp. Här får eleverna markerat var i texten olika ordklasser förekommer.

Du kan också dela upp ord i dess stavelser. På det sättet får eleven en bättre bild av hur olika ord är uppbyggda och hur de kan ljudas fram. För att öka fokuset kommer Läshjälpens läslinjal också väl till pass. Läslinjalen kan fokusera på antingen fem, tre eller endast en rad i taget. Sätt igång talsyntesen och följ linjalen när den går igenom texten rad för rad.

Översätt till över 60 språk

För den som precis har börjat lära sig svenska och som kanske inte heller har en svensktalande anhörig hemma så går det nu att översätta innehåll i NE från svenska till över 60 olika språk. Och det går hela tiden att gå fram och tillbaka mellan översättning och ursprungsversion. För bättre ordförståelse finns också en bildordbok tillgänglig i Läshjälpen. Genom att aktivera den så får de flesta ord i texten en förklarande bild.

Läshjälp är ytterligare ett steg på vägen till att göra våra kunskapstjänster och läromedel ännu mer tillgängliga. Läshjälp finns i uppslagsverket och i våra läromedel.