fbpx

Nytt från oss

Nya matematikläromedel ersätter dina gamla

Du har väl inte missat att NE erbjuder läromedel i sju ämnen för lågstadie- och förskoleklasser? I matematik finns nu fyra heltäckande läromedel som helt kan ersätta den traditionella tryckta matteboken.

Matematik för förskoleklass samt årskurs 1, 2 och 3 strävar efter att göra matematiken intresseväckande och rolig för eleverna. Men naturligtvis också att underlätta för läraren. Läromedlen bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, matematiskt tänkesätt och ämnesövergripande arbete, samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.

Kan ersätta boken

Jesper Sörensson, läromedelsutvecklare

Jesper Sörensson, läromedelsutvecklare, som står bakom läromedlet är själv före detta mattelärare och har utgått från både matematiklärarnas och elevernas behov i klassrummet.
– När vi har skapat det har vi fokuserat på klassrumssituationen och själva lärandet. Att väcka nyfikenheten för matematik hos eleverna står i centrum. Det är ett lika omfattande material som vilket traditionellt tryckt läromedel som helst, med tillhörande lärarmaterial. Målet är att det ska kunna ersätta tryckta läromedel helt och hållet.
Läromedlet är också uppbyggt så att det lämpar sig lika väl i en vanlig klassrumssituation som för självstudier.

Variera och anpassa

Läromedlen innehåller tusentals interaktiva uppgifter och digitala resurser med stor variation. Dessa kompletteras med utskrivbara PDF:er, aktiviteter, lärar- och plockmaterial samt fullständiga lektionsplaneringar.
– Det finns en mycket stor variation bland uppgifterna och aktiviteterna, säger Jesper Sörensson. Det är ett omfattande och öppet material som gör det möjligt för den enskilde läraren att variera undervisningen och ta hänsyn till olika elevers behov.

Mindre planering för läraren

Läromedlen innehåller för vart och ett av avsnitten ett fylligt lärarstöd med koppling till mål och centralt innehåll, fullständig avsnittsplanering med lektionsplanering samt pedagogiskt stöd. Tanken är att lärare ska kunna gå in i klassrummet utan större förberedelser.
– Den inledande bilden i varje avsnitt är direkt kopplad till lärarstödet, säger Jesper Sörensson. Läraren kan börja lektionen med att visa bilden med projektor och använda denna som en ingång till det fortsatta arbetet i klassrummet. På så vis fångar man elevernas intresse, får igång diskussionen och kan fokusera på det matematiska innehållet.

Kort kring förskolematerialet

Matematik för förskolan består av två utskrivbara elevhäften i PDF-format som kan användas under hela kursen samt interaktivt material som lär ut grunderna i taluppfattning och att räkna. I ”Lär dig siffror och tal” får du följa med på ett roligt matematikäventyr med Finn, Nelly och kapten Krushår på piratskeppet Jolly Lady. Och i ”Lär dig räkna” följer eleverna fröken Regina, Fabio, Wanda och deras vänner i den magiska skogsskolan.

Prova gratis

Vikten av HBTQI-kunskap i skolans värld

Barn har rätt att utvecklas i en trygg miljö och bli bemötta med respekt. I vår gästblogg delar författaren och genusvetaren Edward Summanen med sig av sina tankar kring skolans roll i att främja ungas hälsa.

Läs mer

Nya kursdelar i svenska

Upptäck nya kursdelar i läromedlen i svenska.

Läs mer

10 trender inom digitala läromedel

På bara ett decennium har både undervisningen och digitaliseringen i sig förändrats drastiskt. Vilka trender är på frammarsch de närmaste tio åren? NE tittar i spåkulan på hur digitala läromedel kommer att se ut, användas och förbättras under 2020-talet.

Läs mer