fbpx

Nytt från oss

Nya matematikläromedel ersätter dina gamla

Du har väl inte missat att NE erbjuder läromedel i sju ämnen för lågstadie- och förskoleklasser? I matematik finns nu fyra heltäckande läromedel som helt kan ersätta den traditionella tryckta matteboken.

Matematik för förskoleklass samt årskurs 1, 2 och 3 strävar efter att göra matematiken intresseväckande och rolig för eleverna. Men naturligtvis också att underlätta för läraren. Läromedlen bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, matematiskt tänkesätt och ämnesövergripande arbete, samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.

Kan ersätta boken

Jesper Sörensson, läromedelsutvecklare

Jesper Sörensson, läromedelsutvecklare, som står bakom läromedlet är själv före detta mattelärare och har utgått från både matematiklärarnas och elevernas behov i klassrummet.
– När vi har skapat det har vi fokuserat på klassrumssituationen och själva lärandet. Att väcka nyfikenheten för matematik hos eleverna står i centrum. Det är ett lika omfattande material som vilket traditionellt tryckt läromedel som helst, med tillhörande lärarmaterial. Målet är att det ska kunna ersätta tryckta läromedel helt och hållet.
Läromedlet är också uppbyggt så att det lämpar sig lika väl i en vanlig klassrumssituation som för självstudier.

Variera och anpassa

Läromedlen innehåller tusentals interaktiva uppgifter och digitala resurser med stor variation. Dessa kompletteras med utskrivbara PDF:er, aktiviteter, lärar- och plockmaterial samt fullständiga lektionsplaneringar.
– Det finns en mycket stor variation bland uppgifterna och aktiviteterna, säger Jesper Sörensson. Det är ett omfattande och öppet material som gör det möjligt för den enskilde läraren att variera undervisningen och ta hänsyn till olika elevers behov.

Mindre planering för läraren

Läromedlen innehåller för vart och ett av avsnitten ett fylligt lärarstöd med koppling till mål och centralt innehåll, fullständig avsnittsplanering med lektionsplanering samt pedagogiskt stöd. Tanken är att lärare ska kunna gå in i klassrummet utan större förberedelser.
– Den inledande bilden i varje avsnitt är direkt kopplad till lärarstödet, säger Jesper Sörensson. Läraren kan börja lektionen med att visa bilden med projektor och använda denna som en ingång till det fortsatta arbetet i klassrummet. På så vis fångar man elevernas intresse, får igång diskussionen och kan fokusera på det matematiska innehållet.

Kort kring förskolematerialet

Matematik för förskolan består av två utskrivbara elevhäften i PDF-format som kan användas under hela kursen samt interaktivt material som lär ut grunderna i taluppfattning och att räkna. I ”Lär dig siffror och tal” får du följa med på ett roligt matematikäventyr med Finn, Nelly och kapten Krushår på piratskeppet Jolly Lady. Och i ”Lär dig räkna” följer eleverna fröken Regina, Fabio, Wanda och deras vänner i den magiska skogsskolan.

Prova gratis

Ämnesövergripande undervisning gav mer tid över och bättre resultat

Ett gemensamt intresse för hållbarhetsfrågor och upplevd tidsbrist ledde till samarbete och ämnesövergripande undervisning med fokus på hållbarhet. Resultatet blev mer glädje, sparad tid och elever som lärde sig mer.

Läs mer

Elevaktiv undervisning med stöd av digitala verktyg

Att få eleverna att aktivt delta i undervisningen brukar anses vara en förutsättning för att arbeta med olika formativa strategier. Genom att kontinuerligt stämma av var eleverna befinner sig kan man som lärare följa deras lärande.

Läs mer

Alla verktyg behövs i klassrummet

Det är en lärares plikt att använda hela verktygslådan i sitt klassrum, annars riskerar man att missa många elever. Det menar Heidi Henftling, förstelärare och samordnare för den särskilda undervisningsgruppen vid Annestaskolan i Flemingsberg. 

Läs mer