fbpx

I skolans värld

Nytt från oss

Satsning på säkra källor i Eslöv

Tillgången till säkra faktakällor var en avgörande faktor när Eslövs kommun valde NE till sina skolor.

En satsning på skolbiblioteken och deras roll i Eslöv tillsammans med ett skolverksdrivet projekt för språk- och kunskapsutvecklande arbete initierade en diskussion om hur man också kunde utveckla tillgången till digitala tjänster.

Likvärdig tillgång till säkra källor

Precis som på många andra håll arbetar skolorna i Eslöv tillsammans med skolbiblioteken om källkritik och hur man söker information på nätet. I det arbetet såg skolorna att det fanns en lucka att fylla gällande likvärdigheten i tillgång till säkra källor.
– Framför allt ville vi att uppslagsverket och NE Play, med de pedagogiska filmerna, skulle finnas på alla skolor. Det säger Ulrika Narling, avdelningschef för grundskolan. Vi är måna om att alla ska ha likvärdig tillgång till en säker källa, och det får vi med NE.

Läromedel till alla


Ulrika Narling, avdelningschef för grundskolan.

I samband med diskussionerna om att köpa in uppslagsverket kom även tillgången till läromedel på tal. Digitaliseringsnivån och tillgången till digitala läromedel har tidigare varierat mellan skolorna i kommunen, och även här såg man att det fanns utvecklingspotential.

– Det fanns några skolor som också använde NE:s läromedel och som lyfte att de var nöjda med läromedlen. När vi sen fick erbjudandet var alla skolor intresserade av att testa de digitala läromedlen också. I och med att det fanns en samsyn och att det fanns skolor som redan använder läromedlen och som kunnat borga för den pedagogisk kvaliteten valde vi att inkludera läromedel för hela kommunen.

Pedagogisk frihet och möjlighet till anpassning

På samma sätt som att den likvärdiga tillgången till en säker källa varit av vikt säger Ulrika Narling att det känns bra att erbjuda digitala läromedel i alla ämnen till kommunens skolor, men poängterar att den pedagogiska friheten är fortsatt viktig för lärarna.

– Det är ju upp till lärarna att bestämma hur de använder de läromedel som finns. Jag tror personligen att kombinationen av digitalt och böcker är bra och de flesta lärare använder ju flera olika medier i undervisningen.
– Vi har gått från att alla haft böcker till att alla får en dator/enhet, men där det tidigare kanske inte har funnits digitala läromedel som varit pedagogiskt anpassade. Nu finns det på plats och det känns tillfredsställande att vi har större möjlighet att individanpassa. Eleverna kan välja om de vill läsa, få det uppläst eller titta på en film. Dessutom finns det både stödfunktioner och möjligheter till fördjupning. Helt enkelt fler möjligheter jämfört med boken, som kanske inte är uppdaterad alla gånger, avslutar Ulrika Narling.