fbpx

Nytt från oss

Upptäck matematikläromedel för gymnasiet

Har du hunnit kolla in Matematik 3, 4 & 5 för gymnasiet? Läromedel som blandar det bästa från traditionell matematikundervisning med digitaliseringens potential.

– Målet har varit att skapa ett läromedel som öppnar nya pedagogiska möjligheter genom att kombinera det bästa med traditionell matematik och samtidigt utnyttja möjligheterna till visualisering med digital teknik. Det ska helt enkelt bära sig självt, säger Jesper Sörensson, läromedelsutvecklare på NE.

Enklare visualisering av komplex matematik

Matematik 3, 4 och 5 för gymnasiet bygger på ett omfattande material och pedagogiskt stoff för att erbjuda så mycket variation som möjligt, men också för att det ska möta elevers olika kunskapsnivåer.

– Vanligtvis innehåller matematikläromedel inte så mycket beskrivande material. Jag som är gammal matematiklärare vet att det kan vara utmanande att på ett begripligt sätt förklara till exempel vad en differentialekvation är vid en whiteboard. Med intresseväckande bilder och text och framför allt interaktiva visualiseringar är det enklare att skapa en diskussion i klassrummet kring komplexa processer. Därför har jag lagt fokus på att skapa denna typ av förklarande interaktiva exempel som man kan komma tillbaka till gång på gång.

Läromedlen är gjorda för att kunna användas i en klassrumssituation och helt ersätta traditionella, tryckta läromedel. Som elev ska man kunna ta till sig matematiken genom att interagera med läromedlet. Stor vikt är därför lagd vid att göra matematiken rolig och intressant, förklara sambanden steg för steg och knyta an till verkligheten.

Inget självändamål att digitalisera

Även om läromedlen är digitala så är det inget självändamål, menar Jesper Sörensson. Läraren behöver inte förändra sin undervisning för att anpassa den till läromedlet. Men just det faktum att läromedlen är digitala ger möjlighet att anpassa kurserna och erbjuder många nya pedagogiska möjligheter där lärare och elever kan arbeta klassrumsgemensamt med olika problem.

– NE:s digitala plattform i sig innehåller ett enormt stöd för eleverna. Inte minst möjligheten till uppläsning och översättning till andra språk. Tanken med läromedlen är att använda de interaktiva visualiseringarna där det är motiverat och att låta eleverna räkna som vanligt med papper och penna men samtidigt ha tillgång till digitala hjälpmedel som grafräknare och CAS-räknare i läromedlet.

Gör matematiken rolig och inspirerande

Speciell vikt ligger på att ta upp rolig matematik som kittlar elevernas nyfikenhet och skapa ett intresse för problemlösning och högre matematik. I Ma 4 och Ma 5 finns ett stort antal fördjupningar där möjligheten till visualisering höjer innehållet.

– Det finns så mycket rolig och fascinerande matematik som gör eleverna intresserade. Det har därför varit viktigt för mig att göra även de mest teoretiska delarna spännande och inspirerande, till exempel genom att inom ramen för gymnasiematematiken göra utblickar inom kryptering, kaosteori och olösta talteoretiska problem.

FAKTA

NE har under fjolåret publicerat läromedel i samtliga matematikkurser på högskoleförberedande program: Ma 1b, Ma 1c, Ma 2b, Ma 2c, Ma 3b, Ma 3c, Ma 4 och Ma 5. Därmed är utbudet av läromedel i naturvetenskap och matematik för de högskoleförberedande programmen nu komplett.

Matematikkurserna Ma 1a och Ma 2a för de yrkesförberedande programmen lanseras inför läsåret 2023/24.

Läromedlen är mycket omfattande och till viss del uppbyggda som traditionella matematikböcker men utnyttjar de digitala möjligheterna till att visualisera begreppen och möjliggör alternativa undervisningsmetoder.