fbpx

Pressmeddelande

Ny undersökning: Individanpassade och aktuella läromedel viktigast för lärare

Att läromedel är aktuella och går att individanpassa är de viktigaste faktorerna för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. Det visar en ny undersökning bland lärare i hela landet, genomförd av kunskaps- och läromedelsföretaget NE. Samtidigt visar andra undersökningar att flera skolor använder läromedel som upplevs som daterade av både elever och lärare.

– Vi vill att alla lärare ska ha rätt till uppdaterade läromedel som går att anpassa efter både deras och elevernas behov. Fokus ligger ofta på den bristande tillgången på läromedel, med rätta, men vi måste också prata om innehållet. Det är inte rimligt att använda daterade läromedel eller att tro att ett format ska passa alla, säger Fredrik Bengtsson som är VD för kunskaps- och läromedelsföretaget NE.

I NE:s undersökning Lärarpanelen har 1 422 lärare besvarat frågor om tillgång och kvalitet på sina läromedel. På frågan om vad som är viktigast med ett läromedel för att undervisningen ska bli så bra som möjligt svarar åtta av tio lärare, 84 procent, ”att det är uppdaterat och aktuellt”. Nästan lika många, 83 procent, svarar ”att det kan anpassas utifrån elevens behov”.

Peter Lindström, lärare och IKT-pedagog på Glömstaskolan i Huddinge, använder nästan uteslutande digitala läromedel i sin undervisning. Enligt honom ökar det möjligheterna till individanpassning och utgör en garanti för att läromedlen innehåller aktuell information.

– Som SO-lärare är det tydligt hur snabbt läroböcker kan bli inaktuella. Dessutom är möjligheten att individanpassa läromedlen till stor hjälp för mina elever. De kan växla till lättläst version med ett knapptryck, få texten uppläst och inte minst översätta till andra språk, vilket är vanligt i mina klasser. När alla kan använda samma läromedel slipper de elever som behöver extra stöd känna sig utpekade. Jag ser hur de blir mer självständiga och att deras självförtroende ökar, säger Peter Lindström.

Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. När NE i fjol genomförde sin årliga läromedelsundersökning uppgav var tredje skola, 31 procent, att vissa läromedel innehåller fakta som inte längre är aktuella.

– Nu bör Utbildningsdepartementet initiera en läromedelsnämnd som anger kvalitetskriterier före publicering, ansvarar för fortlöpande kvalitetskontroll och tydliggör när ett icke reviderat läromedel passerar sitt bäst före-datum. Det är inte ett ansvar som endast bör landa på skolorna, säger Fredrik Bengtsson.

För mer information, kontakta gärna:
Peter Lindström, lärare i SO och engelska, IKT-pedagog och förstelärare i digitalisering, Glömstaskolan, Huddinge, 076-042 70 47, Peter.Lindstrom@huddinge.se

Om undersökningarna:

Undersökningarna Lärarpanelen och Läromedelsundersökningen är initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar.

  • Lärarpanelen genomfördes av NE i februari 2022 och besvarades av 1 422 lärare i grund-, sär- och gymnasieskolor över hela Sverige.

  • Läromedelsundersökningen 2021 genomfördes av NE i oktober 2021 och besvarades av 538 skolor i hela Sverige. Läs hela rapporten här.

 

Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson

VD och presskontakt

073-788 17 79

Jakob Nord

Marknadskommunikatör och presskontakt

070-886 42 49