fbpx

Pressmeddelande

Undersökning visar: 7 av 10 lärare håller inte med om regeringens läromedelssatsning

Knappt tre av tio lärare, 29 procent, är positiva till regeringens särskilda satsning på  tryckta läromedel. Det visar Lärarpanelen, en undersökning av kunskaps- och läromedelsföretaget NE där drygt 1 500 lärare över hela Sverige har besvarat frågor om läromedel.  

– Vi vet att det finns en brist på både digitala och tryckta läromedel i skolan. Regeringens ambition att satsa på läromedel är därför positiv. Men det är minst lika viktigt att lyssna på lärarna, som ju är de som känner till behoven i sina klassrum bäst. Lärarpanelen visar tydligt att en majoritet av lärarna inte önskar en ensidig satsning på tryckta läromedel, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

För att öka tillgången till tryckta läromedel i skolan har den nya regeringen föreslagit att 685 miljoner kronor ska avsättas under 2023 och 555 miljoner kronor årligen från och med 2024. En ny undersökning som kunskaps- och läromedelsföretaget NE har genomfört visar att inte ens en tredjedel av lärarna stödjer initiativet.

Undersökningen som genomfördes i början av december i fjol visar att betydligt fler, 40 procent, av lärarna anser att politikerna ska satsa minst lika mycket på digitala läromedel. 28 procent vill inte att politikerna ska lägga sig i vilka former läromedlen har över huvud taget.

– Digitala läromedel och böcker kompletterar varandra. Den relevanta frågan måste vara hur olika sorters läromedel används och kan bidra till elevernas kunskapsutveckling, inte vilket format läromedlet har, säger Fredrik Bengtsson.

NE är ett kunskaps- och läromedelsföretag som arbetar för att alla elever ska ha tillgång till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Lärarpanelen är ett initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar.

Om undersökningen:
Lärarpanelen genomfördes av NE i november och december 2022 och besvarades av 1 519 lärare i grund-, sär- och gymnasieskolor över hela Sverige.

Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.

Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson

VD och presskontakt

073-788 17 79

Jakob Nord

Marknadskommunikatör och presskontakt

070-886 42 49