fbpx

Pressmeddelande

Ungdomsbarometern visar: Ungdomar föredrar digitala läromedel

Drygt fyra av tio ungdomar föredrar digitala läromedel, medan endast var femte vill se en övervikt av tryckta läromedel i skolan. Det visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern som NE står bakom.

Ungdomsbarometern har NE frågat 1 780 personer i åldrarna 15–19 år om deras syn på läromedel. Fyra av tio, 41 procent, svarar att de föredrar att enbart eller mestadels använda digitala läromedel, medan motsvarande andel som föredrar tryckta läromedel är 20 procent. Drygt var tredje person i åldersgruppen, 36 procent, vill se lika mycket digitala som tryckta läromedel.

– Läromedel är en omdiskuterad fråga, och vi har saknat elevernas perspektiv i debatten. Resultatet är intressant, och vi ser att en stor majoritet av eleverna, 84 procent, föredrar någon kombination av digitala och tryckta läromedel. I takt med den tekniska utvecklingen tror vi andelen som föredrar digitala läromedel bara kommer öka. Från vårt perspektiv är det viktigaste att alla har tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer, säger Fredrik Bengtsson som är vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE.

På frågan om vad som är viktigt för att man ska lära sig mycket av ett läromedel svarar 61 procent att det måste vara roligt att lära sig. 50 procent vill att läromedlet ska vara lättöverskådligt och lätt att hitta i, medan 44 procent svarar att det är viktigt att läromedlet är uppdaterat och aktuellt, samt att det kan anpassas utifrån elevens behov.

Enligt Skolverket finns det studier som visar fördelar med både digitala och tryckta läromedel. Digitala läromedel gör elever mer motiverade till läsning, och deras uppmärksamhet, ordinlärning och engagemang ökar jämfört med tryckta böcker. Däremot ökar tryckta böcker förståelsen för berättelsen.

– För oss är det självklart att skolan behöver säkra att alla elever har tillgång till aktuella läromedel, oavsett om de är på skärm eller papper, och så är det inte i dag. Likvärdig tillgång till kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap, så att barn och unga står förberedda inför vuxenlivet, säger Fredrik Bengtsson.

Läromedelsundersökningen 2021, som genomfördes av NE i höstas, uppgav hälften av de svarande skolorna runt om i landet att de inte har läromedel till samtliga elever.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern under perioden september–november 2021 och besvarades av 1 780 personer i åldrarna 15–19 år.
Resultat från Ungdomsbarometern:

Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem

Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson

VD och presskontakt

073-788 17 79

Jakob Nord

Marknadskommunikatör och presskontakt

070-886 42 49