fbpx

Privat

Florence Nightingale

Nightingale [naiʹtiŋgeil], Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.

Nightingale växte upp i en intellektuell och konstnärlig familj och fick en gedigen utbildning i bland annat matematik och filosofi. Som 17-åring började hon i smyg studera offentliga utredningar, bland annat om samhällshygien, och hon blev så småningom en av de sakkunnigaste i Europa inom detta område. Sin egentliga sjukvårdsutbildning fick Nightingale under fyra månader; för övrigt var hon självlärd.

 

Vid Krimkrigets utbrott 1854 kom rapporter om vanvård av brittiska soldater, och Nightingale fick krigsministerns uppdrag att med hjälp av 40 sjuksköterskor göra en insats.

De fann en fruktansvärd oreda, sanitärt och mänskligt. De sårade och sjuka soldater vilkas vård hon strävade efter att förbättra vårdades vid militärsjukhudet i Skutari (Üsküdar) i Turkiet. Under de två år som Nightingale hade ansvar för fältsjukvården och sjukhusen fick hon till stånd inte bara förbättringar av vatten och avlopp utan också attitydförändringar när det gällde omvårdnaden av soldaterna och betydelsen av kontakten mellan dem, deras anhöriga och samhället i övrigt. Dödligheten sjönk från 50–60 procent till 2 procent.

Vid hemkomsten ägnade sig Nightingale åt hälso- och sanitetsväsendet i Indien, vilket resulterade i den första hälsoskyddslagstiftningen där, samt åt den viktiga skriften Observations by Miss Nightingale (1862). Samtidigt omorganiserade hon sjuksköterskeväsendet, bedrev folkhälsoarbete och reformerade sjukhusen i Storbritannien.

Vid St Thomas’s Hospital i London startade Nightingale en sjuksköterskeskola 1860, och därmed grundlades den moderna sjuksköterskeutbildningen. Nightingalesystemets grundläggande idéer med betoning av sjuksköterskans betydelse som omvårdare och undervisare spreds över hela världen. Nightingales insatser har blivit utgångspunkt för den framväxande omvårdnadsforskningen i vår tid.

Ett Florence Nightingale-museum öppnades 1989 i anslutning till St Thomas’s Hospital; efter omfattande renovering och utökning återinvigdes museet 2010.