fbpx

Privat

Nyfikenheten i dig – vilken sorts nyfikenhet har du?

Vi är alla nyfikna. I alla fall mer eller mindre. Du kanske inte kan mäta dig med en kunskapstörstig femåring, men nyfikenheten finns inom oss alla. Den triggar igång något i oss och väcker lusten att vilja lära oss mer.

Vad som väcker vår nyfikenhet varierar. Vår nyfikenhet kan delas in i fyra typer och beskrivningar av vad som triggar igång oss. Känner du att du är intuitiv, ifrågasättande, en skapare eller en upptäckare? Hitta din nyfikenhetstyp och lär dig mer om hur din egen nyfikenhet fungerar.

Artisten
Artisten är den intuitiva kreatören. Hen är nyfiken på människan och hur vi upplever vår värld, vår verklighet. Artisten vill förstå sin egen och andras upplevelser och skapar ofta berättelser med fokus på tankar, känslor och livet. Uttrycket för hens nyfikenheten tar tar sig ofta uttryck i form av skisser, dikter, sånger, dans, performance eller till exempel Instagramprofiler. Med sina alster gör artisten oss medvetna om vår upplevelse av världen. Artisten vill gärna vara unik men samarbetar gärna med andra som har något viktigt att berätta.

Uppfinnaren
Uppfinnaren är den frågvisa kreatören som vill förstå hur saker fungerar. Hens kreativitet resulterar ofta i skapande eller i att hen förbättrar hur vi interagerar med varandra eller vår omgivning. Uppfinnarens nyfikenhet driver hen till att vilja förstå hur våra verktyg och tekniska lösningar fungerar och används. Genom att blicka bakåt och ställa sig frågor kring hur saker är gjorda skapar hen sig en förståelse som sedan utgör grunden i hens kreativa process där de föreställer sig hur saken skulle kunna vara. På så sätt utvecklar, förbättrar eller skapar uppfinnaren nya innovativa ideer. Uppfinnaren förstår att framgång är en laginsats och uppskattar att samarbeta med andra för att realisera sina idéer och drömmar.

Upptäckaren
Upptäckaren är intuitiv och nyfiken på möjligheterna som finns i världen. Sin nyfikenhet använder hen för att upptäcka nya saker. Hen vill veta mer om människor, kulturer och platser. Hur livet har varit och förändrats genom tiden. Upptäckaren lär sig genom att uppleva nya saker, besöka nya platser, möta nya personer, läsa en bok eller lyssna på ny musik. Upptäckare tycker om att lära sig om många saker och utmanar sig själva att testa nya grejer. Upptäckaren uppskattar personer som guidar dem och guidar gärna andra på deras upptäcktsfärder.

Forskaren
Forskaren är den frågvisa upptäckaren. Hen är nyfiken på de olika system och element som formar vår värld. Genom observation och utredning upptäcker hen hur liv, miljöer och universum fungerar och styrs. Det ämne som en gång triggade igång forskarens nyfikenhet vill hen lära sig så mycket som möjligt om. Frågorna som forskaren ställer sig leder ofta till ännu fler frågor och nya upptäckter. Att tillföra kunskap till det vi vet och utveckla vårt mänskliga kunskapskapital är en av forskarens drivkrafter. Forskaren undervisar gärna andra och förstår vikten av att arbeta och lära sig av sina forskarkollegor.

Nyfiken? Testa NE.se gratis

Elevaktiv undervisning med stöd av digitala verktyg

Att få eleverna att aktivt delta i undervisningen brukar anses vara en förutsättning för att arbeta med olika formativa strategier. Genom att kontinuerligt stämma av var eleverna befinner sig kan man som lärare följa deras lärande.

Läs mer

Alla verktyg behövs i klassrummet

Det är en lärares plikt att använda hela verktygslådan i sitt klassrum, annars riskerar man att missa många elever. Det menar Heidi Henftling, förstelärare och samordnare för den särskilda undervisningsgruppen vid Annestaskolan i Flemingsberg. 

Läs mer

Kooperativt lärande: Elevaktiva samtal för meningsfull och demokratisk undervisning

Hur kan kooperativt lärande vara en grund för en mer demokratisk undervisning? Niclas Fohlin och Jennie Wilson, som båda har arbetat med kooperativt lärande i flera år och tillsammans skrivit fyra böcker om ämnet, ger i den här texten svaren.

Läs mer