fbpx

Privat

Så kan du hålla nyfikenheten levande

Ju längre vi lever, desto fler upplevelser samlar vi på oss. Är det kanske detta som får en del vuxna att tro att vi redan har svaret på så många frågor? Hur nyfikna är vi egentligen och hur kan vi hålla nyfikenheten vid liv?

 

Åldrandet och nyfikenheten
I vårt dagliga liv söker vi information otaliga gånger. Men anledningarna till att vi letar kunskap kan vara många. När svaret på frågan om varför du vill veta något är ”för att jag vill”, då är det nyfikenheten som kickat in.

Känner du igen dig i påstående att vi ju fler födelsedagar du har firat, desto mindre törstig har du blivit på ny kunskap? Eller är du kanske lika nyfiken som en frågvis femåring? Handen på hjärtat.

Nyfikenheten som är så tydlig hos det lilla barnet är antagligen en stor del i motorn som driver oss framåt som individer. Men ju äldre vi blir, desto fler upplevelser har vi haft. När vi sedan upplever en snarlik situation härleder vi den till en tidigare erfarenhet och kan ofta känna att vi redan har svaret och inte behöver ta oss an situationen med nya ögon. Detta kan i sin tur leda till att vi blir vi mindre öppna för nya situationer, idéer och synsätt. Är det så att vi helt enkelt blivit latare med åren eller är det andra faktorer som påverkar vår nyfikenhet?

Även om nyfikenheten spelar stor roll för vår utveckling är den ett outforskat ämne. Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi och föreståndare för Barn- och babylabbet vid Uppsala universitet, startade för sex år sedan tillsammans med sina forskarkollegor projektet BASIC Child. Genom att följa barn från födseln till dess att forskarna själva närmar sig slutet på sina yrkesverksamma liv hoppas de kunna komma åt vilken betydelse upptäckarglädjen har under livets gång och varför nyfikenheten tenderar att minska ju äldre vi blir.

 

Nyfikenheten i mänskliga samspelet
Någon annan som intresserar sig för nyfikenhetens betydelse är David Clinton, docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, psykoanalytiker och privatpraktiserande psykoterapeut. Han menar att nyfikenheten är en av huvudingredienserna i nära relationer. För att ett förhållande ska klara livets alla prövningar är det fördelaktigt om individerna i relationen är nyfikna på varandra.

Individer som har upplevt trauma sätter ofta stopp för sin nyfikenhet, menar David Clinton, som träffat otaliga patienter i sitt arbete som psykoterapeut. Genom att bli mindre nyfiken kan personen försvara sig från smärtsamma frågor och svar som ”Hur kunde det här hända mig?” eller andra frågor som är förknippade med skam. David Clinton tror nämligen att skammen är nyfikenhetens största fiende.

 

Att behålla sin nyfikenhet
Känner du nu att du kanske inte är lika nyfiken som den femåring som har massor av frågor hela tiden? Visst har du väl någon gång hållit inne på en fråga för att du kanske tänkte att den inte var så smart eller att du egentligen borde veta svaret. Som David Clinton säger så kan det ju vara så att nyfikenhetens värsta fiende är skam. Att vi som vuxna skäms för att vi inte har svaret – och det är en av anledningarna till att vi slutar att undra.

Gustaf Gredebäck menar att det finns en poäng med att inte ta sig själv på så stort allvar och inte tro att man har alla svar. Att helt enkelt inte vara så vuxen hela tiden. Visst känner du någon i din omgivning som är lite mer barnslig som ställer de där frågorna ibland. Kanske är den personen på helt rätt spår och bejakar sin nyfikenhet. Men det kan finnas en risk, menar David Clinton, med att beskriva sig som nyfiken. Sätter du den etiketten på dig själv blir man kanske övertygad att man är nyfiken trots att man har slutat att utöva sin nyfikenhet. Att man helt enkelt blir för bekväm.

Vill du utveckla dina kunskaper är tipset därför att bejaka din nyfikenhet. Genom god självkännedom hittar du hur du ger uttryck för din nyfikenhet och på så sätt lär du dig mer. Din nyfikenhet sköter du om genom att ha den i åtanke och ibland ifrågasätta egenskapen hos dig. Precis som mycket annat går upptäckarlust upp och ner hos alla människor. Men kom ihåg: nyfikenhet handlar inte om att hitta svaret utan om lusten att finna svaren.

 

Vi på NE värderar nyfikenhet högt. Prova något av våra kunskapspaket gratis i 7 dagar och håll din nyfikenhet vid liv, när som helst och var som helst.

Prova NE.se gratis

Ämnesövergripande undervisning gav mer tid över och bättre resultat

Ett gemensamt intresse för hållbarhetsfrågor och upplevd tidsbrist ledde till samarbete och ämnesövergripande undervisning med fokus på hållbarhet. Resultatet blev mer glädje, sparad tid och elever som lärde sig mer.

Läs mer

Elevaktiv undervisning med stöd av digitala verktyg

Att få eleverna att aktivt delta i undervisningen brukar anses vara en förutsättning för att arbeta med olika formativa strategier. Genom att kontinuerligt stämma av var eleverna befinner sig kan man som lärare följa deras lärande.

Läs mer

Alla verktyg behövs i klassrummet

Det är en lärares plikt att använda hela verktygslådan i sitt klassrum, annars riskerar man att missa många elever. Det menar Heidi Henftling, förstelärare och samordnare för den särskilda undervisningsgruppen vid Annestaskolan i Flemingsberg. 

Läs mer