fbpx

I skolans värld

Kunskapskällan

Film i undervisningen – Sju praktiska tips

Film är ett tacksamt sätt att variera din undervisning, och det finns mängder av sätt du kan använda film på. Men det visste du så klart redan. För dig som ändå behöver lite inspiration (eller bekräftelse på att du gör rätt) har vi gjort en liten lista på några av de pedagogiska möjligheterna med film i undervisningen. Mycket nöje!

1. Fånga intresset med film

Film är det dominerande mediet bland unga i dag. För den som vill fånga en elevs uppmärksamhet är film ett naturligt och effektivt sätt eftersom de flesta är bekväma med mediet. Men med det inte sagt att all undervisning ska ske med hjälp av film.

2. Introducera, sammanfatta eller fördjupa

Går hand i hand med punkt 1. På samma sätt som film lätt fångar någons intresse kan film också vara ett fantastiskt verktyg för att introducera, sammanfatta eller fördjupa ett ämne, en händelse eller ett skeende. Film är ett visuellt effektivt medium som ofta låter betraktaren arbeta med flera sinnen samtidigt. Det gör att film i många fall underlättar elevernas inlevelseförmåga och ökar förståelsen för saker på ett sätt som text inte alltid kan.

3. Film som källkritiskt övningsmaterial

Att kunna orientera sig i dagens på många sätt blixtsnabba medielandskap är ibland lättare sagt än gjort. Inte minst i dessa tider då osanningar som sprids på bland annat sociala medier i värsta fall är politiskt sanktionerade och mycket välgjorda.

Här har skolan en viktig uppgift. Rörliga bilder är något som alla elever behöver lära sig tolka, och det finns väldigt mycket övningsmaterial från dagsaktuella händelser.

4. Film i undervisningen, för dem med lässvårigheter

Alla som läst en bok som blivit spelfilm vet att ganska mycket kan gå förlorat. Att se filmen i stället för att läsa boken är helt enkelt inte jämbördigt alla gånger. Men förutsättningarna för att tillgodogöra sig kunskap genom läsning skiftar bland elever. Att då kunna erbjuda möjligheten att se på en film i stället för att läsa en text ökar möjligheten för vissa elever att ta åt sig kunskap som de kanske hade missat i text.

5. Inkludera film i skapandet

Film och filmatisering omnämns på flera ställen i läroplanen för såväl grundskolan som för gymnasieskolan. Möjligheterna är många med dagens smarta mobiler. Att låta dina elever skapa en egen film och/eller redovisa sina kunskaper med hjälp av den är ett bra sätt att stimulera både kunskapsinhämtning och kreativitet. Allt i enlighet med läroplanens formulering om att använda modern teknik som ett verktyg för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära (Skolverket 2022).

6. Filma dig själv

Att filma sig själv kan vara ovant. Men kommer man över den tröskeln kan man till exempel filma studieinstruktioner på ett levande sätt. Det gör dessutom att eleverna i egen takt kan ta in det du vill förmedla till dem.Det är bara din fantasi som sätter gränser.

7. Testa NE Play

I NE Play finns över 20 000 noga utvalda och pedagogiska filmer från bland annat UR, BBC och Twig. Med material i över 30 ämnen för förskolan upp till gymnasiet och en enkel sökmotor kan du garanterat hitta något för dig och din undervisning.