fbpx

I skolans värld

Kunskapskällan

Nationalencyklopedin – 7 tips på hur du kan använda det i undervisningen

Uppslagsverket är en av våra mest uppskattade kunskapstjänster och går att använda på flera sätt i undervisningen. Vi har samlat några tips för dig och dina elever.

1. Läs in dig på ett ämne innan du undervisar

Lärare gör större eller mindre underverk varje dag och besitter otroliga kompetenser (tycker i alla fall vi på NE). Men även dagens hjältar behöver ibland friska upp eller fylla på sina kunskaper. Sitter du med lektionsplanering och behöver läsa på inför ett visst kapitel eller en lektion är uppslagsverket ofta en utmärkt hjälp. Våra artiklar sammanfattar historiska händelser, bedrifter och fenomen på ett övergripande sätt. På samma sätt som du kanske måste läsa på lite kan eleverna också behöva en uppfriskning.

2. Gör en begreppslista

Uppslagsverket är en utmärkt källa till förklaringar och definitioner av begrepp, termer och svåra ord som i dyker upp i undervisningen. Som lärare kan du uppmuntra dina elever att sätta ihop en lista med ord de ska lära sig och med uppslagsverket som källa skriva en egen förklaring till vad varje ord betyder/innebär.

3. Temaarbete och djupdykningar

Inled ett temaarbete i klassen med en djupdykning i uppslagsverket. Ni kan välja de enkla versionerna eller de längre versionerna för en mer detaljerad läsning. Varför inte börja temat med en associationsövning i klassrummet. Ta hjälp av en tankekarta för att komma på alla ord som ni tänker på kring temat. Börja sedan upptäcktsfärden i uppslagsverket.

4. Diskutera aktuella frågor och nya uppslagsord

Olika nyheter attraherar olika målgrupper och elever kan på ett fantastiskt sätt snappa upp aktuella ämnen. Tillsammans kan ni ta reda på mer information om det som händer just nu i samhället. Läs våra uppslagsord som är kopplade till just den nyhet ni diskuterar i klassrummet. Håll gärna koll på uppslagsverkets startsida där ni finner aktuella uppslagsord och de senast tillkomna artiklarna. Bakom tipsen står vårt samhällsbevakande team på redaktionen.

5. Jämför olika källor

Att hitta information i dagens samhälle är sällan något större problem. Frågan är vem man kan lita på. En bra övning i källkritik är att be eleverna jämföra olika källor, till exempel hur man beskriver företeelser och information i uppslagsverket med hur det beskrivs någon annanstans. Att träna på självständig informationsinhämtning och källkritisk blick är (som du såklart vet) en viktig del av skolgången. Men det är också viktigt att öva upp sin källtillit och veta vilka källor man kan förlita sig på. Med NE kan eleven vara säker på att det som står är sammanfattat av experter, värdeneutralt och pålitligt.

6. Utnyttja det unika läs- och språkstödet

Olika elever har olika behov. Läshjälp är en funktion speciellt framtagen för elever med lässvårigheter och erbjuder en mängd valmöjligheter som läslinjal, textinställningar, grammatikstöd, översättning och uppläsning på över 60 språk.

Flera av artiklarna finns också i två versioner. Den långa originalartikeln med lite mer volym och ett lite mer avancerat språk och den enkla med ett lättare språk

7. Använd olika ingångar till Nationalencyklopedin

Du kan söka eller fördjupa dig i ett ämne genom att gå direkt till uppslagsverket. Har du även digitala läromedel kan du genom att markera ett ord slå upp ordet direkt i uppslagsverket. Eftersom uppslagsverket är integrerat i våra läromedel är det enkelt att ta reda på mer information för eleven precis när hen behöver det.

Läs mer om våra kunskapstjänster