fbpx

Nytt från oss

Skola

Nya kursdelar i dina läromedel i svenska

Är du svenskalärare i lågstadiet eller på gymnasiet? Då har du anledning att kolla in svenskläromedel lite extra. Helt nya kursdelar är tillagda: Bokstavsljud i Svenska F–3 och Litterära teman samt Litterära pespektiv i Svenska 1 och 2 gy.

Svenska 1 och 2 gymnasiet

I Svenska 1 och 2 gy – Litteraturen finns två nya kursdelar som är temakursdelar: Litterära teman och Litterära perspektiv.

Litterära teman:
Denna del fokuserar på olika kända teman, till exempel krig och fred, vänskap och svek, och hur man kan studera dessa teman i litteraturens värld genom till exempel en roman eller en novell. Kursdelen passar utmärkt att använda vid temaarbeten av olika slag samt om man övergripande vill fokusera på ett tema utan att utgå från specifika perioder i historien eller geografiska områden. Teman i denna kursdel är Myter, Förbjuden litteratur, Resor, Klimat och miljö samt Krig och flykt.

Litterära perspektiv:
I denna kursdel belyses och behandlas olika perspektiv – både författarperspektiv och läsarperspektiv. Här belyses författares olika medvetna perspektiv och hur författarperspektiv och läsarperspektiv har utvecklats och förändrats över tid. Teman i denna kursdel är Postkolonial litteratur, Feministisk litteratur och Queerlitteratur.

Svenska F-3

I läromedlet Svenska F-3 finns nu ett nytt och efterfrågat kursavsnitt som heter Bokstavsljud och som riktar sig till de allra yngsta eleverna som står i begrepp att knäcka läskoden. I avsnittet får eleverna träna på de olika bokstavsljuden och på kort och långt vokalljud för att lära sig sambandet mellan bokstav och ljud (fonologisk medvetenhet).

Övningarna ger eleverna många tillfällen att träna på att hitta bokstavsljud i olika ord och förbereder dem för att knäcka läskoden genom ljudmetoden. Ljudmetoden är den enda läsinlärningsmetod som har ett gediget stöd i forskningen och där det finns tydlig statistik som pekar på att fonologisk medvetenhet hjälper elever att förebygga olika läs- och skrivsvårigheter.