Ukrainakrigets historiebruk

/info/aktuellt/ukrainakrigets-historiebruk/
Postat:

Det pågår ett krig i vårt närområde. Ryssland har angripit grannstaten Ukraina, uppenbart för att krossa landet och införliva resterna med Ryssland. Kriget föregicks av att den allsmäktige ryska presidenten Vladimir Putin ställde krav på en säkerhetszon i förhållande till NATO. Denna zon omfattade Ukraina men också ett större europeiskt område, inom vilket den västliga … Fortsätt läsa "Ukrainakrigets historiebruk"

Forskning ifrågasätter filterbubblor

/info/aktuellt/skola/forskning-ifragasatter-filterbubblor/
Postat:

Teorin om filterbubblor utgår från två idéer.  Dels att vårt eget aktiva sökande efter information skulle resultera i ett snävt urval som bara bekräftar det vi redan tycker. Dels att uppfattningen att plattformarnas algoritmer bara visar oss sådant innehåll som är i linje med vår världsbild, baserad på vår tidigare nätaktivitet. – Jag har inte … Fortsätt läsa "Forskning ifrågasätter filterbubblor"

Användbart verktyg för källkritik – tips från NE:s redaktion

/info/aktuellt/privat/manadens-blogg/anvandbart-verktyg-for-kallkritik/
Postat:

VVV-regeln ett kritiskt verktyg Tillgången till information och kunskap har aldrig varit så stor som i dag. Med ett enkelt knapptryck kan vi få svar på många av våra frågor. Fantastiskt! Men myntet har som bekant två sidor. Utmaningen är till vilken grad vi kan lita på det vi hör och ser. Genom att ställa … Fortsätt läsa "Användbart verktyg för källkritik – tips från NE:s redaktion"

Så blir din digitala källkritik bättre

/info/aktuellt/skola/battre-digital-kallkritik/
Postat:

Hösten 2018 kom Skolinspektionen med en rapport som visade att lärare behöver bli bättre på att lära ut digital källkritik. Det var därför symtomatiskt att en studie vid Göteborgs universitet några månader senare visade att även gymnasieelever i många fall har problem med den digitala källkritiken. För om inte lärarna är bra, hur ska vi … Fortsätt läsa "Så blir din digitala källkritik bättre"

Demokrati och källkritik i en digital tid

/info/aktuellt/skola/demokrati-och-k%c3%a4llkritik-i-en-digital-tid/
Postat:

"De stora utmaningarna med digitaliseringen är inte att förstå vad den är utan vad den innebär. Vi pratar mycket om att lära oss ny teknik och om hur den hjälper oss att effektivisera, både i arbetslivet och i skolan. Detta vet vi i dag rätt mycket om. Utmaningarna är att kunna se och förstå effekterna … Fortsätt läsa "Demokrati och källkritik i en digital tid"

Källkritik och sociala medier – experimentet Nyhetsvärderaren

/info/aktuellt/skola/k%c3%a4llkritik-och-sociala-medier-experimentet-nyhetsv%c3%a4rderaren/
Postat:

Thomas Nygren, forskare inom källkritik vid Uppsala universitet, är den som driver experimentet. Hans forskarteam ställer frågan: Hur trovärdiga är ungdomars nyhetsflöden? För att svara på detta har de utvecklat ett digitalt verktyg – Nyhetsvärderaren. I experimentet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers … Fortsätt läsa "Källkritik och sociala medier – experimentet Nyhetsvärderaren"

Ökade krav på källkritik när digitala läromedel införs

/info/aktuellt/skola/digitala-l%c3%a4romedel-%c3%b6kar-kraven-p%c3%a5-k%c3%a4llkritik/
Postat:

Nationalencyklopedins läromedelsutvecklare arbetar just nu med att komplettera de digitala läromedlen i samhällskunskap för gymnasiet med ett tillägg om data och statistik. Dagens digitala informationsutbud ställer nämligen så höga krav på källkritiskt tänkande hos eleverna att man anser att det behövs en egen del om statistisk tolkning och medieanalys i det grundläggande undervisningsmaterialet. Det är … Fortsätt läsa "Ökade krav på källkritik när digitala läromedel införs"

Har du koll på källan?

/info/aktuellt/skola/har-du-koll-p%c3%a5-k%c3%a4llan/
Postat:

Problemet med fejkade nyheter som delas i sociala medier blir allt större, och på Facebook delades falska nyheter om amerikanska presidentvalet mer än nyheter från etablerade medier, enligt en undersökning från mediesajten Buzzfeed News. Facebooks grundare Mark Zuckerberg är medveten om problemet och föreslog i helgen ett antal åtgärder för att stoppa spridandet av desinformation. … Fortsätt läsa "Har du koll på källan?"