Världens religioner

I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar, antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare. En karta visar världsreligionernas utbredning och leder vidare till statistik, viktiga platser, jämförelser och fördjupningar.

Utbredning och inriktningar

Den interaktiva kartan visar kristendomens, judendomens, islams, hinduismens och buddhismens utbredning och var i världen olika inriktningar dominerar. Genom att panorera och zooma kan eleverna närstudera särskilt intressanta förhållanden, till exempel i ett visst land eller en viss region.

Under Inriktningar kan eleverna med hjälp av cirklar i olika färger enkelt jämföra till exempel hur många anhängare buddhismen har i relation till kristendomen, eller en inriktning inom kristendomen.

Spännande samband

Genom att laborera med kartans funktioner kan eleverna själva hitta intressanta samband. Till exempel är Israel det enda land i världen där judendomen dominerar, men det bor ungefär lika många judar i USA. Vad beror det på? Är världsreligionernas viktigaste platser spridda jämnt över världen eller inte?

Jämförelser och fördjupning

Hur ser världsreligionernas gudssyn ut, vilka olika sätt att se på tid finns det och vad händer efter döden? I Världens religioner kan eleverna på ett enkelt sätt utforska såväl beröringspunkter som skillnader mellan världsreligionerna. I Världens religioner finns fördjupningstexter om kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Du hittar också länkar in i vårt uppslagsverk och tips på filmer i vår tjänst Play.

Är du intresserad av Världens religioner?