sockerindustri, gren inom livsmedelsbranschen. Ur sockerrör och sockerbetor utvinns socker och

(11 av 46 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Perioden före 1945

(1 av 1 ord)

Världsmarknad under förvandling

På 1790-talet kom mer än 75 % av världsproduktionen av rörsocker från Västindien, men vid mitten av 1800-talet hade Västindiens andel sjunkit till 10 %. Nya produktionscentra för rörsocker var Brasilien och södra USA. Betsocker hade

(34 av 236 ord)

Svensk produktion

av betsocker fick sitt genombrott på 1880-talet. Inhemska sockerbetor ersatte importerat rörsocker som industrins råvara. En övergång till odling av betor var från svenska bönders sida ett

(27 av 190 ord)

Sysselsättning

Under 1920-talets högsäsonger sysselsatte arbetet på betfälten ca 75 000 personer. Behovet av säsongarbete fylldes

(14 av 97 ord)

Svensk krispolitik, teknologi och marknader

Svensk sockerindustri drabbades av den internationella överproduktionen vid såväl ingången till 1900-talet som slutet av 1920-talet. Den förra krisen möttes nationellt med

(22 av 156 ord)

Perioden efter 1945

(1 av 1 ord)

Fortsatt strukturomvandling

Andra världskriget drabbade både rör- och betsockerindustrin hårt. Världsproduktionen av socker nådde 1945 en bottennivå på drygt 19 miljoner ton. Bristen på socker ledde

(24 av 167 ord)

Skyddad hemmamarknad

1960-talet innebar internationell överproduktion och kris för sockerindustrin samt i samband härmed viss avveckling av svensk

(16 av 110 ord)

Sysselsättning

Kontinuerliga processer var en förutsättning för 1960-talets automatisering och senare datorisering.

(11 av 53 ord)

Avreglering och EU-inträde

Efter en kort period av sänkt subventionering efter 1990 års jordbrukspolitiska beslut kom inträdet i EU att leda till en ny period

(22 av 153 ord)

Medverkande

  • Harry Larsson
  • Jan Jörnmark
  • Kersti Ullenhag
Källangivelse
Nationalencyklopedin, sockerindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sockerindustri