vitamiʹner (en bildning till latin viʹta ’liv’ och aminer, efter en amingrupp i det först detaljstuderade vitaminet; se vidare Historik nedan), organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

(47 av 332 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vitaminernas funktion

De vattenlösliga vitaminerna inom B-komplexet ingår i många fall som komponenter i koenzymer. Andra vitaminer måste omvandlas i kroppen till aktiva former vilkas funktion närmar sig hormoneffekt. Ett exempel är D-vitamin. Under senare år har vitaminernas roll som antioxidationsmedel (se radikaler) fått ökad uppmärksamhet, framför allt gäller detta C- och E-vitamin men också karotenoider, som är förstadier till A-vitamin.

Tolkningen av vitaminernas

(62 av 442 ord)

Fettlösliga vitaminer

(1 av 1 ord)

Vitamin A

Vitamin A förekommer i kroppen framför allt lagrat i levern som retinol, en primär alkohol. I kosten förekommer retinol i animaliska livsmedel, där lever och inälvsmat, ägg, margarin och mejeriprodukter är viktiga källor. I vegetabilier förekommer i stället ett antal fettlösliga förstadier till A-vitamin, karotenoider, av vilka betakaroten

(48 av 315 ord)

Vitamin D

Vitamin D förekommer i främst två former, D2 och D3. (Vitamin D1 finns inte, eftersom den substans som fick denna beteckning visade sig vara en blandning av flera komponenter med D-vitaminaktivitet.)

D3, kolekalciferol, är den vanligaste formen i födan. I kosten förekommer vitamin D3 främst i mejeriprodukter samt i ägg

(50 av 389 ord)

Vitamin E

Vitamin E är samlingsnamn för vissa tokoferoler med varierande biologisk aktivitet. Den vanligaste formen är alfa-tokoferol. E-vitamin förekommer främst i vegetabiliska livsmedel och

(23 av 158 ord)

Vitamin K

Vitamin K, koagulationsvitamin, har betydelse för blodets koagulation. Det förekommer i två former som båda är fettlösliga. K1, fyllokinon, förekommer i gröna bladgrönsaker, till

(24 av 173 ord)

Vattenlösliga vitaminer

I de vattenlösliga vitaminerna ingår dels den grupp som av hävd

(11 av 27 ord)

Tiamin

Tiamin (vitamin B1, tidigare aneurin) verkar som koenzym (tiaminpyrofosfat) i omsättningen av kolhydrater

(13 av 99 ord)

Riboflavin

Riboflavin (vitamin B2) ingår som aktiv komponent i kofaktorerna flavinmononukleotid (FMN) och

(12 av 87 ord)

Niacin

Niacin (tidigare vitamin B3) förekommer som nikotinsyra och nikotinamid och ingår som aktiv komponent i

(15 av 109 ord)

Vitamin B6

Vitamin B6 är samlingsnamn för en grupp närstående ämnen: pyridoxin, som huvudsakligen

(12 av 90 ord)

Folsyra

Folsyra, folater och folacin är samlingsbenämningar på derivat av pteroylglutaminsyra vilka tidigare betecknades vitamin B9 där tetrahydrofolsyra är den aktiva komponenten och fungerar som koenzym vid bildning av bland annat

(30 av 217 ord)

Vitamin B12

Vitamin B12, kobalamin, förekommer som cyanokobalamin och hydroxokobalamin och bildas av mikroorganismer i mag–tarmkanalen hos bland annat idisslare. Hos människa är det dagliga behovet kobalamin cirka 1–2 μg.

Vitamin B12 har en komplex struktur, som liknar hemgruppen i till exempel hemoglobin

(41 av 303 ord)

Biotin

Biotin (av grekiska biotēʹ ’liv’) fick sitt namn då det upptäcktes som en livsnödvändig tillväxtfaktor för jästceller. Det hade tidigare

(20 av 136 ord)

Pantotensyra

Pantotensyra (tidigare vitamin B5) förekommer allmänt i naturen. Den ingår

(10 av 74 ord)

Vitamin C

Vitamin C, askorbinsyra, förekommer huvudsakligen i frukt, bär och grönsaker. Citrusfrukter är speciellt rika på C-vitamin, liksom hjortron, nypon och svarta vinbär (se även tabell). Potatis ansågs tidigare vara en viktig C-vitaminkälla i svensk folkkost, men

(36 av 256 ord)

Substanser som ibland föreslagits kunna räknas som vitaminer

Kolin utgör utgångsmaterial för bildning av acetylkolin. Eftersom det bildas i

(11 av 49 ord)

Substanser som inte bör räknas som vitaminer

Karnitin (betyder ungefär ’vitamin från kött’ bildas normalt i kroppen och behövs för transport av fettsyror till cellernas mitokondrier, där de oxideras. Personer som under lång tid

(27 av 188 ord)

Förekomst av vitaminbrist

I ett globalt perspektiv torde A-vitaminbrist i dag utgöra det dominerande vitaminbristproblemet i u-länderna, och bekämpningen av denna prioriteras högt i det internationella hälsoarbetet. Därtill förekommer fortfarande vitaminbristsjukdomar som beriberi,

(30 av 211 ord)

Vitaminer hos husdjur

Djur som lever i sin naturliga miljö kan antas få sitt vitaminbehov tillgodosett så länge foder och utrymme räcker till och de inte stressas onormalt. Om brist uppstår drabbas djuren av sjukdomar och utslagning. För husdjur och andra djur i människans vård måste fodret tillgodose vitaminbehovet. Vitamintillskott utöver vad som naturligt ingår i fodret är vanligt, särskilt till djur i intensiv produktion.

Vitamin A saknas i de flesta fodermedel utom i mjölkfett och fiskfett. Vitaminet har betydelse för tillväxt,

(79 av 563 ord)

Historik

Hippokrates beskrivning av att rå lever kunde användas som botemedel mot nattblindhet hävdas vara det första rapporterade exemplet på vitamineffekt. Beriberi beskrevs redan omkring 2600 år f.Kr. som en sjukdom innefattande avmagring och förlamningar, men först i slutet av 1800-talet noterade läkaren Takadi i japanska flottan att sjukdomen, som var betydligt vanligare hos japanska än hos brittiska sjömän, kunde ha samband med kosten. Kostförstärkning med

(65 av 463 ord)

Medverkande

  • Daniel Jerrhag
  • Josefine Lärn-Nilsson
  • Jörgen Malmquist
  • Lars Ellegård
  • Leif Hambraeus

Litteraturanvisning

”Vitaminer och antioxidanter – behövs kosttillskott?”, Näringsforskning 1994;
G. Behm m.fl., Vitamins in Animal Nutrition (3:e upplagan 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vitaminer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vitaminer