fbpx

I skolans värld

Religionskunskap på schemat – upptäck vad Världens religioner kan göra för din undervisning

Undervisar du i religionskunskap? Med kunskapstjänsten Världens religioner kan dina elever enkelt och interaktivt utforska världen ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. Så här kan du använda det i ditt klassrum.

Specialstudera religionernas utbredning och inriktningar

I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar. Antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare. Här hittar ni bland annat interaktiva kartor som på ett tydligt sätt illustrerar världsreligionernas utbredning och leder vidare till statistik, viktiga platser, jämförelser och fördjupningar. Statistiken som används i Världens religioner utgörs av World Religion Dataset som är hämtad från Association of Religion Data Archives (ARDA).

Se samband

Världens religioner erbjuder också ett enkelt, överskådligt och illustrativt sätt att jämföra de största religionerna och se likheter och skillnader mellan hur man bland annat ser på Gud, skapelsen och meningen med livet.

Genom att laborera med kartans funktioner kan eleverna själva hitta intressanta samband. Till exempel är Israel det enda land i världen där judendomen dominerar men det bor ungefär lika många judar i USA. Vad beror det på? Är världsreligionernas viktigaste platser spridda jämnt över världen eller inte?

Använd rollspel för diskussion och debatt

De flesta diskussioner i religionskunskap grundar sig i moral, etik och hur vi ser på livet. Detta i sig kan man som du vet ofta härleda till olika livsåskådningar. Med Världens religioner kan klassen välja ut relevanta ämnen att debattera och träna olika perspektiv. Till exempel genom att läsa på om en religion för att inta dess ståndpunkt och driva den i debatten. på så sätt blir det en mångsidig diskussion om olika ämnen. Samtidigt som eleven lär sig mer om andras livsåskådning.

Teamarbete och fördjupningar

För temaarbete eller fördjupning i en specifik fråga är tjänsten också utmärkt.
Det finns både fördjupningstexter i tjänsten och direkt koppling till vår playtjänst och Uppslagsverket för vidare kunskapsinhämtning.