fbpx

Läromedel

Källkritik

NE erbjuder en mängd resurser för att hjälpa dig att hitta pålitliga källor. Materialet är en oumbärlig tillgång för lärare som strävar efter att skapa dynamiska och givande inlärningsmiljöer och kan användas från förskoleklass upp till gymnasiet. Här är en översikt av NE:s resurser.

Pålitliga artiklar

Att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt är lika viktigt som att främja utveckling och en livslång lärlust hos elever. NE strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa och pålitliga artiklar skrivna av experter inom olika ämnesområden. Detta gör det enklare för användare att hitta pålitlig information och bedöma källor utifrån kvaliteten på de publicerade artiklarna.

Definition av källkritik

I uppslagsverket finns definitioner av en mängd ord och begrepp, självklart även källkritik. I denna artikel kan du läsa mer om källkritiska principer, källkritiskt ansvar, framväxt och utveckling och källkritiken i modern svensk historievetenskap.

NE:s definition

NE som källa

Nationalencyklopedin kan fungera som en källkritisk guide i sig. Den kan användas som en grundläggande referenspunkt för att bedöma andra källor och jämföra information. NE står på vetenskaplig grund och är en säker källa att använda.

NE som källa

Källkritisk förmåga

I dagens informationssamhälle är källkritiskt tänkande och möjligheten att fatta välgrundade beslut baserade på korrekta fakta en demokratifråga. Läs vår artikel för att optimera din källkritiska förmåga.

Läs artikeln

NE:s läromedel

Bland NE:s läromedel finns kunskapsresurser som hjälper elever att utveckla sina källkritiska förmågor och sitt kritiska tänkande. Här hittar du en uppsjö av pedagogiskt material som är till stor nytta i undervisningen när det kommer till att bedöma källor och använda källkritik. Varför inte fördjupa dig i vårt temamaterial eller avsnitt om källkritik på nätet?

Bedöma källor i undervisningen

Samhället är fullt av information som distribueras på olika sätt i olika syften. NE erbjuder en mängd pedagogiska material som är användbara när eleverna ska öva på sin källkritiska förmåga. Oslagbara för vetgirighet och fördjupning. Ovärderliga som stöd i undervisningen när eleverna ska lära sig att vara kritiska och bedöma källor.

Källkritik.

Källkritik i biologin

Att utveckla kritisk tänkande är en viktig kompetens, inte minst i de naturvetenskapliga ämnena. I det här avsnittet för årskurs 4–6 lär sig eleverna kritisk granskning och användning av information som rör biologi i enlighet med Lgr22.

Till avsnittet

Källkritik och medievett

Det är viktigt att vara kritisk till information som sprids i massmedierna. Vem är avsändaren? Är avsändaren pålitlig? I det här avsnittet för samhällskunskap åk 4–6 får eleverna lära sig mer om var man kan hitta pålitlig information och om källkritiska frågor.

Till avsnittet
Det är viktigt att vara källkritisk.

Sociala medier och källkritik

Nationalencyklopedin är en värdefull resurs för källkritik genom tydliga källhänvisningar och pedagogiska resurser som hjälper användare att bedöma och använda källor på ett pålitligt sätt. I detta avsnitt för samhällskunskap åk 4–6 lär sig eleverna hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Till avsnittet
Att diskutera källkritik i grupp kan vara en bra idé.

Ett temapaket för alla årskurser

Hur bedömer man om information är tillförlitlig? Vilka olika typer av källor finns det? Vad händer när en berättelse vandrar genom flera personer? Hur söker man bäst på Internet? I detta temapaket i samhällsvetenskap för grundskolan och gymnasiet lär sig eleverna grunderna i att bedöma källors relevans.

Kritiskt tänkande för framtiden

Oavsett vilket område du undervisar i är källkritik en viktig förmåga för eleverna att lära sig. NE:s läromedel erbjuder omfattande, högkvalitativa resurser som stödjer din undervisning och engagerar dina elever. Med läromedlen kan du skapa meningsfulla inlärningsupplevelser och utrusta dina elever med kunskap och färdigheter som kommer att vara till nytta för dem under hela livet.